Προθεσμιακές Καταθέσεις - Πρώην Τράπεζα Κύπρου

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Θα έχω το ίδιο επιτόκιο στην Προθεσμιακή μου κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ναι, το επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία λήξης της Προθεσμιακής σας. 2.  Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια για την προθεσμιακή που ήδη έχω; Πώς θα λάβω τα χρήματα στη λήξη της;

Τα χρήματα θα πιστωθούν στο συνδεδεμένο λογαριασμό που έχετε δηλώσει όταν ξεκίνησε η προθεσμιακή σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 3.  Η προθεσμιακή μου κατάθεση έχει αυτόματη ανανέωση. Χρειάζεται να κάνω κάτι στη λήξη της;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα γίνει κανονικά η αυτόματη ανανέωση την ημερομηνία λήξης της Προθεσμιακής. 4.  Θα εκδοθεί νέα βεβαίωση για την προθεσμιακή κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Δεν θα εκδοθεί νέα βεβαίωση. 5.  Θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της Π/Κ που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα (χρονική διάρκεια,       ημερομηνία έναρξης & λήξης, επιτόκιο);

Τα χαρακτηριστικά των Προθεσμιακών Καταθέσεων θα μείνουν αμετάβλητα. 6.  Θα αλλάξει ο τρόπος καταβολής των τόκων της Π/Κ που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα (ανά       μήνα ή δίμηνο);

Ο τρόπος καταβολής των τόκων της Π/Κ δεν θα αλλάξει, καθώς τα χαρακτηριστικά των Π/Κ θα παραμείνουν αμετάβλητα. 7.  Μπορώ να κάνω προεξόφληση της Π/Κ που διατηρώ στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Μπορείτε να κάνετε προεξόφληση για το σύνολο του κεφαλαίου της Π/Κ. 8.  Θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ποινής προεξόφλησης για την προθεσμιακή κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο        Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ο τρόπος υπολογισμού της ποινής προεξόφλησης θα παραμείνει αμετάβλητος. 9.  Θα συνεχίσει να μου αποστέλλεται ταχυδρομικώς η βεβαίωση ανανέωσης της Π/Κ;

Όχι, δεν θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς η βεβαίωση ανανέωσης της Π/Κ. Η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα από την επόμενη ανανέωση της Προθεσμιακής σας Κατάθεσης να ενημερώνεστε μέσω SMS, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επίσης, μπορείτε να λάβετε τη βεβαίωση ανανέωσης από οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.