Λογαριασμοί - Πρώην Τράπεζα Κύπρου

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Θα αλλάξει ο αριθμός του λογαριασμού που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ο αριθμός του λογαριασμού σας θα αλλάξει. Αυτό συνεπάγεται ότι θα μεταβληθεί και η IBAN μορφή του λογαριασμού σας. 

Ενημερωθείτε για το νέο αριθμό λογαριασμού σε απλή και ΙΒΑΝ μορφή.  2.  Θα μπορώ να λάβω βεβαίωση τόκων για το λογαριασμό που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ναι, θα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση τόκων από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 3.  Θα μπορώ να λάβω αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ναι, θα μπορείτε να λάβετε αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 4.  Έχω καρνέ επιταγών στο λογαριασμό που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Θα δημιουργηθεί       κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή τους;

Όχι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 5.  Έχω πάγια εντολή (πληρωμής λογαριασμών / μεταφοράς / εμβάσματος) στο λογαριασμό που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο        Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να ενημερώσω με τον νέο αριθμό λογαριασμού;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 6.  Ο μισθός / σύνταξή μου πιστώνεται αυτόματα σε λογαριασμό που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.       Χρειάζεται να προβώ σε κάποια ενέργεια;

Όχι δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια. 7.  Έχω δώσει στον ενοικιαστή μου τον αριθμό του λογαριασμού μου στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα για να μου       καταθέτει κάθε μήνα το ενοίκιο. Χρειάζεται να κάνω κάτι;

Παρότι η συναλλαγή θα εκτελεστεί κανονικά ακόμη και εάν δεν τον ενημερώσετε, καλό θα ήταν να του γνωστοποιήσετε το νέο σας αριθμό. 8.  Θα επηρεαστεί η σύνδεση του καταθετικού μου λογαριασμού με το δάνειο που έχω λάβει από το πρώην δίκτυο Τράπεζας          Κύπρου στην Ελλάδα (cash collateral);

Όχι, δεν θα επηρεαστεί. 9.  Μπορούν να εισπραχθούν επιταγές έκδοσης πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα στα ταμεία του διευρυμένου         δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς;

Στα ταμεία του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς γίνονται δεκτές τραπεζικές επιταγές ή επιταγές ιδιωτών, έκδοσης πρώην Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. 10.  Θα μπορώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ την εφαρμογή BOCPAY για τη καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της εταιρείας         μου;

Τα αρχεία που θα παράγει η εφαρμογή BOCPAY θα επεξεργάζονται κανονικά. Επειδή όμως η εφαρμογή δεν θα συντηρείται στο μέλλον, καλό θα είναι να φροντίσετε να προμηθευτείτε το πρόγραμμα PAYALL της Τράπεζας Πειραιώς για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της εταιρείας σας. 11.  Θα συνεχίσει να ισχύει ο λογαριασμός CY-Junior που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα;

Ναι θα συνεχίσει να ισχύει. Απλά θα αντικατασταθεί από το προϊόν «Προοδεύω» που έχει πλεονεκτικότερη τιμολόγηση.