Χρεωστική Κάρτα - Πρώην Τράπεζα Κύπρου - Ανακοίνωση

Η χρεωστική κάρτα έκδοσης του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα έπαψε να λειτουργεί οριστικά την 1/12/2014.

Οι κάτοχοι πρέπει να επισκεφθούν, το συντομότερο δυνατό, ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να την αντικαταστήσουν με χρεωστική κάρτα Πειραιώς Visa Debit ή Πειραιώς MasterCard Debit ή AB Plus MasterCard Debit.

Η Τράπεζα, πριν την έκδοση της νέας κάρτας, προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοιχείων του πελάτη, ακολουθώντας το Ν.3691/2008 και τη σχετική απόφαση (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009.

Έγγραφα πιστοποίησης στοιχείων

Οι πελάτες που είναι ήδη κάτοχοι χρεωστικής κάρτας Πειραιώς, μπορούν να συνδέσουν σε αυτή τους συνδεδεμένους στην υπό κατάργηση κάρτα λογαριασμούς και να εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε σε κατάστημα της Τράπεζας είτε μέσω Winbank (web ή phone banking).