Δάνεια - Πρώην Τράπεζα Κύπρου - F.A.Q.

Χαρακτηριστικά - Λειτουργίες Δανείων

 1.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά του δανείου μου (πχ. επιτόκιο, διάρκεια, εξασφαλίσεις κλπ) μετά την       ενοποίηση των συστημάτων;

Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του δανείου σας δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση. 2.  Θα υπάρξουν μεταβολές σε όρους και στη διαδικασία χορήγησης από Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό;

Επειδή ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός είναι ειδικό προϊόν, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί. 3.  Στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα το δάνειο μου εξοφλούνταν αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που       διατηρούσα. Θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

Ναι. Θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας. 4.  Μέχρι σήμερα, είχα δυνατότητα να πληρώνω απευθείας το δάνειό μου με την χρεωστική μου κάρτα μέσω ΑΤΜ, καταστήματος       αλλά και το internet banking. Μετά θα έχω αυτή τη δυνατότητα;

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το δάνειό σας με λογαριασμό για την εξυπηρέτησή του, στον οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μέσω ATM, καταστήματος, internet ή phone banking, προκειμένου να εξοφληθεί αυτόματα η μηνιαία δόση σας. Εάν το δάνειό σας δεν συνδεθεί με λογαριασμό, θα έχετε τη δυνατότητα της πληρωμής του με μετρητά, σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 5.  Έχω ρύθμιση σε ισχύ στο Δάνειο μου και πληρώνω μόνο τόκους. Θα αλλάξει κάτι στους υπάρχοντες όρους της ρύθμισης ή στο       ποσό της δόσης;

Οι όροι της ρύθμισης που έχετε συμφωνήσει με το πρώην δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα καθώς και το ποσό της δόσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν. 6.  Θα υπάρξει τροποποίηση της δόσης του δανείου μου;

Θα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι αποπληρωμής που είχατε συμφωνήσει με το πρώην δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. 7.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;

Θα ισχύει η αρχική σύμβαση που είχατε υπογράψει με το πρώην δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. 8.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ);

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το δίκτυο καταστημάτων, και από τις υπηρεσίες Winbank internet, Winbank phone banking και mobile application. 9.  Θα υπάρξουν μεταβολές σε όρους του δανείου μου όπως π.χ. η δυνατότητα προεξόφλησης, η διάρκεια;

Όλοι οι όροι που έχουν συμφωνηθεί θα ισχύουν ως έχουν και μετά την ενοποίηση των συστημάτων. Σε περιπτώσεις όπου επιθυμείτε εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους του δανείου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί. 10.  H ασφάλεια ζωής που διατηρώ, θα συνεχίσει να υφίσταται;

Το ασφαλιστήριο σας παραμένει σε ισχύ με τα ίδια προνόμια και όρους που το είχατε συνάψει. 11.  Θα αλλάξει η δόση που πληρώνω για την ασφάλεια του ακινήτου μου, ή/και για την ασφάλεια ζωής;

Θα ισχύουν κανονικά τα ποσά των ασφαλίστρων που είχατε συμφωνήσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες του πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. 12.  Θα έχω τη δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας         Πειραιώς;

Βεβαίως θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας για τις περαιτέρω οδηγίες. 13.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της         Τράπεζας Πειραιώς;

Φυσικά, το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας. 14.  Έχω δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς και στο πρώην δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Θα πληρώνω δύο διαφορετικές         δόσεις στα δύο δάνεια ή θα ενοποιηθούν;

Προς το παρόν θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας και εφόσον τεθεί ζήτημα συγχώνευσής τους, θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα.

Πληρωμές

 1.  Έχω πάγια εντολή πληρωμής της δόσης/μεταφοράς από το ταμιευτήριο/όψεως. Συνεχίζει να ισχύει κανονικά;

Η πάγια εντολή πληρωμής της δόσης θα ισχύσει κανονικά. 2.  Θέλω να δώσω σε πελάτη μου τον λογαριασμό όψεως που είχα στο Πρώην Δίκτυο Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα για       κατάθεση. Τι κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί για να σας δώσει το νέο αριθμό του λογαριασμού σας. 3.  Έχω εκδώσει επιταγές που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί και ο λογαριασμός όψεως που τηρούσα άλλαξε νούμερο. Τι θα γίνει σε       αυτή την περίπτωση;

Δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 4.  Περιμένω εισερχόμενο έμβασμα στον όψεως και ο λογαριασμός άλλαξε. Θα πιστωθεί κανονικά;

Θα πιστωθεί κανονικά καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 5.  Πληρώνω ΙΚΑ/ΦΠΑ από τον λογαριασμό όψεως. Τώρα που άλλαξε ο λογαριασμός τι κάνω;

Δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.

Στοιχεία Λογαριασμού

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι       έχει αλλάξει το δάνειό μου;

Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δανείου σας. Τόσο με τον προηγούμενο όσο και με τον νέο σας αριθμό λογαριασμού, θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή σας από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς. 2.  Χρειάζομαι βεβαίωση για τους τόκους για την εφορία.

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας. 3.  Χρειάζομαι βεβαίωση εξόφλησης για δάνειο που αποπλήρωσα τον Μάρτιο του 2013.

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης θα απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας. 4.  Έγινε αλλαγή στην εκπροσώπηση της εταιρείας. Μπορώ να πάω τα δικαιολογητικά στο κατάστημα που τηρώ τον λογαριασμό;

Βεβαίως, το κατάστημα συνεργασίας θα σας καθοδηγήσει σχετικά.

Γενικά

 1.  Το όριο υπερανάληψης που έχω, θα συνεχίσει να υφίσταται με τους ίδιους όρους;

Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του ορίου υπερανάληψης που σας έχει χορηγηθεί δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων. 2.  Είχα ενημερωθεί ότι ο λογαριασμός μου έχει δικαίωμα υπερανάληψης, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ χρήση. Θα μπορώ να κάνω       αίτηση για την ενεργοποίηση του;

Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο κατάστημα συνεργασίας σας για να σας κατευθύνει για τις απαραίτητες ενέργειες. 3.  Είμαι μισθοδοτούμενος πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα και είχα ενημερωθεί ότι μπορώ να πάρω προσωπικό       δάνειο με προνομιακούς όρους. Ισχύει αυτή η προσφορά;

Το διευρυμένο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ειδικά προνόμια στους μισθοδοτούμενους. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας για να ενημερωθείτε.