Αμοιβαία Κεφάλαια - Πρώην Τράπεζα Κύπρου

Η Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποκτήθηκε από την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ως εκ τούτου όλες οι εργασίες που αφορούν τα Αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόταν ή αντιπροσώπευε η Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα διεκπεραιώνονται στο εξής από την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τα Α/Κ Κύπρου ή UBS και το χαρτοφυλάκιό σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., στο τηλέφωνο 210-6289300.