Προθεσμιακές Καταθέσεις - Πρώην Πανελλήνια Τράπεζα - Τι αλλάζει

Συχνές Ερωτήσεις

 1.  Θα έχω το ίδιο επιτόκιο στην προθεσμιακή μου κατάθεση που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Ναι, το επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σας. 2.  Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια για την προθεσμιακή κατάθεση που ήδη έχω; Πώς θα λάβω τα χρήματα στη λήξη της;

Τα χρήματα θα πιστωθούν στο συνδεδεμένο με την προθεσμιακή κατάθεση λογαριασμό που έχετε δηλώσει, όταν ξεκίνησε η προθεσμιακή σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 3.  Η προθεσμιακή μου κατάθεση έχει αυτόματη ανανέωση. Χρειάζεται να κάνω κάτι στη λήξη της;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, καθώς η αυτόματη ανανέωση θα γίνει κανονικά κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής. 4.  Θα εκδοθεί νέα βεβαίωση για την προθεσμιακή κατάθεση που διατηρούσα;

Δεν θα εκδοθεί νέα βεβαίωση. 5.  Θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Τα χαρακτηριστικά των προθεσμιακών καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σας. 6.  Θα αλλάξει ο τρόπος καταβολής των τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Ο τρόπος καταβολής των τόκων δεν θα αλλάξει, καθώς τα χαρακτηριστικά των προθεσμιακών καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα. 7.  Μπορώ να κάνω προεξόφληση της προθεσμιακής κατάθεσης που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Μπορείτε να κάνετε προεξόφληση για το σύνολο του κεφαλαίου της προθεσμιακής κατάθεσης. Για τις προθεσμιακές καταθέσεις της Πανελλήνιας Τράπεζας που προβλέπεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, θα παρακρατείται ποινή προεξόφλησης κατά την πρόωρη λήξη της από τον πελάτη. 8.  Πως θα λαμβάνω τη βεβαίωση ανανέωσης της προθεσμιακής κατάθεσής μου;

Η Τράπεζα Πειραιώς σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε μέσω SMS για την προθεσμιακή σας κατάθεση, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επίσης, μπορείτε να λάβετε τη βεβαίωση ανανέωσης από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώςς. 9.  Θα μεταπτωθούν όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις φυσικών & νομικών προσώπων και αν ναι, θα μεταπτωθούν με την ίδια ημερομηνία        έναρξης και λήξης που είχαν και στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Θα μεταπτωθεί το σύνολο των ενεργών προθεσμιακών καταθέσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, σε Ευρώ και συνάλλαγμα, διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά όπως ίσχυαν στην Πανελλήνια Τράπεζα έως τη λήξη τους. Επομένως, οι προθεσμιακές καταθέσεις που θα μεταπτωθούν, θα έχουν την ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης που είχαν οι προθεσμιακοί λογαριασμοί στα συστήματα της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας. 10.  Θα υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης των προθεσμιακών καταθέσεων της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας και από τα ηλεκτρονικά          κανάλια;

Θα είναι δυνατή η απεικόνιση των προθεσμιακών καταθέσεων μέσα από τη winbank web banking για τους χρήστες/δικαιούχους προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίοι διαθέτουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς.