Ανοικτοί Λογαριασμοί - Πρώην Πανελλήνια Τράπεζα - Τι αλλάζει

Συχνές Ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός του λογαριασμού μου θα αλλάξει;

Ο αριθμός του λογαριασμού και κατά συνέπεια και η IBAN μορφή του λογαριασμού σας θα αλλάξει. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και να ενημερωθείτε για το νέο αριθμό του λογαριασμού σας, να καλέσετε στο 18 28 38 έχοντας τον «παλαιό» αριθμό του λογαριασμού σας ή εναλλακτικά να κάνετε χρήση του παρακάτω συνδέσμου.


Ενημερωθείτε για το νέο αριθμό λογαριασμού σε απλή και ΙΒΑΝ μορφή.


 2.   Θα μπορώ να λάβω βεβαίωση τόκων για το λογαριασμό που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Ναι, μπορείτε να λάβετε βεβαίωση τόκων από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 3.  Έχω λογαριασμό με καρνέ επιταγών. Θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή τους;

Όχι, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 4.   Μπορούν να εισπραχθούν επιταγές έκδοσης της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας στα ταμεία του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της        Τράπεζας Πειραιώς;

Στα ταμεία του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς γίνονται δεκτές τραπεζικές επιταγές ή επιταγές ιδιωτών, έκδοσης της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. 5.   Έχω πάγια εντολή (πληρωμής λογαριασμών / μεταφοράς / εμβάσματος) στο λογαριασμό που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια         Τράπεζα. Θα χρειαστεί να προβώ σε ενέργειες ενημέρωσης για το νέο αριθμό λογαριασμού;

Όχι, δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. Ισχύει και μεταξύ ιδιωτών (π.χ. εντολές μεταφοράς) και για Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς (π.χ. πληρωμή λογαριασμών). 6.  Ο μισθός μου πιστώνεται αυτόματα σε λογαριασμό που διατηρούσα στην πρώην Πανελλήνια Τράπεζα. Χρειάζεται να προβώ σε κάποια        ενέργεια;

Όχι, δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 7.  Τα διάφορα ταμεία συντάξεως έχουν τον ΙΒΑΝ της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας, προκειμένου να πιστώνουν τις συντάξεις. Χρειάζεται        τώρα να τους αναγγείλουμε το νέο ΙΒΑΝ ή η αλλαγή θα γίνει αυτόματα;

Όλες οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την παραλαβή και επεξεργασία μηχανογραφικών αρχείων από την Τράπεζα, στις οποίες απεικονίζεται ο παλαιός αριθμός της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας ή ο παλαιός ΙΒΑΝ (π.χ. πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών, εισερχόμενα εμβάσματα, εισερχόμενος ΔΗΣΣΕ κ.λπ.), θα εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται από τον πελάτη κάποια περαιτέρω ενέργεια. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε τα μηχανογραφικά συστήματα να κάνουν αυτόματα την αντιστοίχιση του παλαιού με το νέο αριθμό λογαριασμού ή IBAN.

Γενικές Ερωτήσεις

 1.  Έχω δώσει στον ενοικιαστή μου τον αριθμό του λογαριασμού μου για να μου καταθέτει κάθε μήνα το ενοίκιο. Χρειάζεται να κάνω κάτι;

Παρότι η συναλλαγή θα εκτελεστεί κανονικά ακόμη και εάν δεν τον ενημερώσετε, καλό θα ήταν να του γνωστοποιήσετε το νέο σας αριθμό. 2.   Έχω πάγια εντολή πληρωμής λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ) ή ασφαλίστρων, μεταφοράς ή εμβάσματος στο λογαριασμό μου. Θα χρειαστεί        να γίνει κάποια μεταβολή με το νέο αριθμό λογαριασμού;

Όχι, δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 3.   Θα επηρεαστεί η σύνδεση του καταθετικού μου λογαριασμού με το δάνειο που έχω λάβει από την πρώην Πανελλήνια Τράπεζα;

Όχι, δε θα επηρεαστεί. 4.  Υπάρχουν λογαριασμοί που δε θα μεταπτωθούν;

Θα μεταπτωθεί το σύνολο των καταθετικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων. 5.   Πού μπορώ να μάθω τα επιτόκια των λογαριασμών;

Με την επίσκεψή σας σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή καλώντας στο 18 28 38, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιτόκια των καταθετικών σας λογαριασμών. 6.   Λογαριασμοί που είχαν όριο υπερανάληψης θα συνεχίσουν να το έχουν και αν ναι, με τι επιτόκιο;

Τα όρια υπερανάληψης θα μεταπτωθούν με τα επιτόκια που είχε ο πελάτης.