Στεγαστικά Δάνεια - Πρώην Millenium Bank - F.A.Q.

Η Τράπεζα Πειραιώς από 7 έως 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει την ενοποίηση των συστημάτων της πρώην Millennium Bank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Από αυτή τη διαδικασία δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στους όρους του στεγαστικού δανείου που έχετε λάβει από την πρώην Millennium Bank, για το οποίο και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στη σύμβαση που υπογράψατε.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του στεγαστικού σας δανείου.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Έχει αλλάξει κάτι       στο δάνειό μου;

      Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και δεν
      επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δανείου σας. Τόσο με τον προηγούμενο όσο και με τον νέο σας αριθμό λογαριασμού θα είναι
      εφικτή η εξυπηρέτησή σας από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά ή στους όρους του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;

      Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του στεγαστικού σας δανείου δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το
      επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν
      να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση. 3.  Στο πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα το δάνειο μου εξοφλούνταν αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που       διατηρούσα. Θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

      Ναί. Θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας. 4.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; [ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ];

      Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες
      winbank web bankingwinbank phone banking και winbank mobile banking App. 5.  Θα έχω τη δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας       Πειραιώς;

      Βεβαίως, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση μέσω οποιοδήποτε καταστήματος του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας
      Πειραιώς. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε σύνδεση και μέσω winbank web ή phone banking εφόσον έχετε κωδικούς
      εξυπηρέτησης. 6.  Έχω κάνει αίτηση για δάνειο, που μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

      Στο κατάστημα στο οποίο υποβάλατε την αίτησή σας. 7.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;

      Τα χαρακτηριστικά του δανείου σας που βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις που
      είχατε μέχρι σήμερα. 8.  Στο πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα εξοφλούσα το δάνειό μου με ταχυπληρωμή. Μπορώ να συνεχίσω;

      Έχει δρομολογηθεί προσωποποιημένη ενημέρωση μέσω επιστολής προς όλους τους πελάτες σχετικά με την παύση αυτής της
      δυνατότητας, λόγω διεύρυνσης του δικτύου και δυνατότητας εξυπηρέτησής σας σε κατάστημα της περιοχής σας, αλλά και μέσω των
      υπηρεσιών winbank web banking ή winbank phone banking.