Καταναλωτικά Δάνεια - Πρώην Millenium Bank

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Έχει αλλάξει κάτι       στο δάνειό μου;

      Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων του
      πρώην δικτύου Millennium Bank στην Ελλάδα με την Τράπεζα Πειραιώς και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δανείου σας. 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά ή στους όρους του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;

      Όχι, ωστόσο σε περίπτωση αλλαγής θα έχετε προηγουμένως λάβει προσωποποιημένη ενημέρωση είτε μέσω statement ή μέσω
      επιστολής. 3.  Στο πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα το δάνειο μου εξοφλούνταν αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που       διατηρούσα. Θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

      Σωστά. Ο καταθετικός σας λογαριασμός, όπως και το δάνειό σας, θα μεταπτωθούν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθεί να
      ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης. 4.  Μέχρι σήμερα, είχα δυνατότητα να πληρώνω απευθείας το ανοικτό δάνειό μου με την χρεωστική μου κάρτα μέσω ΑΤΜ,       καταστήματος αλλά και internet banking. Θα έχω αυτή τη δυνατότητα και μετά την ενοποίηση των Τραπεζών;

      Το δάνειό σας είναι συνδεδεμένο με καταθετικό λογαριασμό (λογαριασμός εξυπηρέτησης του δανείου). Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και
      ως εκ τούτου, στο λογαριασμό αυτό θα μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μέσω όλων των ATM, του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων
      της Τράπεζας Πειραιώς και των υπηρεσιών winbank web banking ή winbank phone banking, προκειμένου να εξοφληθεί αυτόματα η
      μηνιαία δόση σας. 5.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; [όπως για παράδειγμα ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής,       ενήμερο ποσό , υπόλοιπο δανείου κλπ];

      Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες
      winbank web bankingwinbank phone banking και winbank mobile banking App. 6.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς;

      Φυσικά, το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας. 7.  Έχω καταναλωτικό δάνειο και στο πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα και στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα πληρώνω δύο       διαφορετικές δόσεις στα δύο δάνεια ή θα ενοποιηθούν;

      Προς το παρόν θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας και εφόσον τεθεί ζήτημα συγχώνευσής τους, θα ενημερωθείτε από
      την Τράπεζα. 8.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;

      Θα ισχύει η αρχική σύμβαση που έχετε υπογράψει με το πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα. Εάν ωστόσο προκύψει κάποια
      αλλαγή θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα. 9.  Θα έχω την δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας       Πειραιώς;

      Βεβαίως, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση μέσω οποιοδήποτε καταστήματος του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας
      Πειραιώς. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε σύνδεση και μέσω internet banking ή Phone Banking εφόσον έχετε
      κωδικούς εξυπηρέτησης. 10.  Το δάνειο μου έχει καθυστέρηση, πού θα μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

      Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 11.  Το επιτόκιο που είχα για το όριο υπερανάληψης του λογαριασμού μου θα υποστεί κάποια μεταβολή;

      Το επιτόκιο σας θα είναι ίδιο με αυτό που είχατε πριν την ενοποίηση. 12.  Έχω κάνει αίτηση για δάνειο, που μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

      Στο κατάστημα στο οποίο υποβάλατε την αίτησή σας. 13.  Στο πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα εξοφλούσα το δάνειό μου με ταχυπληρωμή. Μπορώ να συνεχίσω;

      Έχει δρομολογηθεί προσωποποιημένη ενημέρωση μέσω επιστολής προς όλους τους πελάτες σχετικά με την παύση αυτής της
      δυνατότητας, λόγω διεύρυνσης του δικτύου και δυνατότητας εξυπηρέτησής σας σε κατάστημα της περιοχής σας, αλλά και
      μέσω των υπηρεσιών winbank web banking και winbank phone banking. 14.  Αν χρειαστεί να ρωτήσω οτιδήποτε αφορά τα δάνειά μου που μπορώ να απευθυνθώ;

      Σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 15.  Θα συνεχίσω να πληρώνω τα δάνειά μου την ίδια ημερομηνία ή θα αλλάξει;

      Η ημερομηνία πληρωμής της δόσης σας δεν θα τροποποιηθεί. 16.  Χρειάζεται να μεταβώ σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να δηλώσω τα στοιχεία μου;

      Όχι , δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σας σε κάποιο κατάστημα για την δήλωση των στοιχείων σας, εφόσον δεν έχει επέλθει κάποια
      τροποποίηση σε αυτά. 17.  Με είχαν ενημερώσει από το πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα ότι μπορώ να κάνω αύξηση διάρκειας στο δάνειο μου         για να μειωθεί η δόση μου. Ισχύει το ίδιο και στην Τράπεζα Πειραιώς; Μπορώ να μεταβώ σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς         για να καταχωρηθεί το αίτημά μου;

      Μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποιο από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και να αιτηθείτε για αύξηση
      της διάρκειας του δανείου σας. 18.  Είχα ενημερώσει το contact center του πρώην δικτύου Millennium Bank στην Ελλάδα ότι επιθυμώ μείωση επιτοκίου στο δάνειό         μου. Πού μπορώ να απευθυνθώ τώρα για να ενημερωθώ αν θα γίνει;

      Στο κατάστημα στο οποίο υποβάλλατε το αίτημά σας. 19.  Σε περίπτωση που έχω ήδη δάνειο από το πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα και μετά τη μετάπτωση αιτηθώ για άλλο        ένα από την Τράπεζα Πειραιώς. Τότε θα πρέπει το νέο να αποπληρώσει το προηγούμενο ή θα έχω ενεργά δύο δάνεια;

      Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, θα έχετε δύο ενεργά δάνεια. 20.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;

      Μάλιστα, θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν. 21.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να λάβω βεβαίωση τόκων προηγούμενων ετών;

      Σε οποιοδήποτε κατάστημα σας εξυπηρετεί. 22.  Στο πακέτο μισθοδοσίας που είχα λάβει από το πρώην δίκτυο Millennium Bank στην Ελλάδα, με είχαν ενημερώσει ότι έχω         προνομιακό επιτόκιο, εφόσον αιτηθώ για προσωπικό δάνειο. Μπορώ να εκμεταλλευτώ την προσφορά αυτή;

      Μετά την ενοποίηση των συστημάτων, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προνομιακά πακέτα μισθοδοσίας που παρέχονται από το
      διευρυμένο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. 23.  Η δόση του δανείου μου θα πρέπει να καταβληθεί σε μη εργάσιμη ημέρα. Πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή;

      Η καταβολή της δόσης θα γίνεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 24.  Το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου μου θα αλλάζει με τον ίδιο τρόπο που άλλαζε μέχρι σήμερα;

      Θα μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο. Εφόσον μελλοντικά τεθεί ζήτημα αλλαγής, θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα. 25.  Είχα ενημερωθεί ότι ο λογαριασμός μου έχει δικαίωμα υπερανάληψης, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ χρήση. Θα μπορώ να κάνω         αίτηση για την ενεργοποίηση του;

      Βεβαίως, σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, εφόσον ο νέος λογαριασμός σας υποστηρίζει
      αυτή τη λειτουργικότητα (είναι λογαριασμός τρεχούμενος). Διαφορετικά, πρέπει να ανοίξετε νέο λογαριασμό.