Πάγιες εντολές - Πρώην GENIKI Bank- F.A.Q.

Όλες οι πληρωμές προς τρίτους (πληρωμές λογαριασμών, πληρωμές προς οργανισμούς και εταιρείες) οι οποίες πραγματοποιούνταν στο δίκτυο της πρώην GENIKI Bank, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται είτε μέσω του διευρυμένου Δικτύου Καταστημάτων είτε μέσω των Εναλλακτικών Δικτύων (winbank web banking, winbank phone banking, winbank mobile app) της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίστοιχα, οι πάγιες εντολές που έχετε ως πελάτης της πρώην GENIKI Bank, θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εκτελούνται χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους σας.

Συχνές Ερωτήσεις 1.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς έναν Οργανισμό ή Εταιρεία, μέσω του Ταμείου Καταστήματος της πρώην GENIKI Bank. Πώς θα εξυπηρετούμαι πλέον;
 
Το σύνολο των Οργανισμών θα συνεχίσουν να παρέχονται προς εξόφληση με πληρωμές μέσω των καταστημάτων  της Τράπεζας Πειραιώς, είτε με μετρητά είτε με χρέωση λογαριασμού.


 2.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς έναν Οργανισμό ή Εταιρεία, μέσω του GENIKI e- Banking και του G-Phone Banking. Πώς θα εξυπηρετούμαι πλέον;
 
Αρκετές από τις πληρωμές που πραγματοποιούσατε μέσω του GENIKI e-Banking και του G-Phone Banking (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων), θα πραγματοποιούνται μέσω winbank web banking και winbank phone banking της Τράπεζας Πειραιώς αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών μέσω του www.easypay.gr


 3.  Τι θα γίνει με τις πάγιες εντολές που είχα στο λογαριασμό μου στην πρώην GENIKI Bank;
 
Οι Οργανισμοί θα ενημερωθούν αυτόματα με τα νέα στοιχεία του λογαριασμού σας και οι όποιες πάγιες εντολές σας θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά σας.


 4.  Είχα κάποιες πάγιες εντολές τις οποίες τώρα θα ήθελα να τις διακόψω. Τι πρέπει να κάνω;
 
Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση αυτών των πάγιων εντολών μέσω οποιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.


 5.  Επιθυμώ να μεταβάλλω τα στοιχεία των πάγιων εντολών που είχα (μέγιστο ποσό εκτέλεσης, αριθμό παροχής σύνδεσης κλπ). Τι πρέπει να κάνω;
 
Μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μεταβολή των πάγιων εντολών μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web banking και winbank phone banking.


 6.  Θα ήθελα να δω εάν είναι ενεργή κάποια πάγια εντολή που είχα ή αν εκτελέστηκε και πότε. Τι πρέπει να κάνω;
 
Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, είτε ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών winbank web banking και winbank  phone banking.


 7.  Τι θα γίνει με την εκτέλεση της πάγιας εντολής μου σε περίπτωση που δεν έχω επαρκές υπόλοιπο;
 
Θα πρέπει να φροντίσετε μόνος σας για την εξόφληση της συγκεκριμένης οφειλής.


 8.  Είμαι πελάτης της πρώην GENIKI Bank και είχα αποστείλει μια πληρωμή οφειλής μου σε οργανισμό από την Γενική Τράπεζα. Πως θα λάβω τα χρήματα μου αν η εντολή επιστραφεί;
 
Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στον λογαριασμό σας.


 9.  Είμαι διερχόμενος πελάτης και είχα αποστείλει μια πληρωμή οφειλής μου σε οργανισμό από την πρώην GENIKI Bank. Πως θα λάβω τα χρήματα μου αν η εντολή επιστραφεί;
 
Θα ειδοποιηθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας που είχατε δηλώσει στο κατάστημα της πρωην GENIKI Bank που πραγματοποιήσατε την πληρωμή και θα ενημερωθείτε σε ποιο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς θα πάτε για να παραλάβετε τα χρήματά σας.


 10.  Οι πάγιες εντολές θα εμφανίζονται όλες στα ηλεκτρονικά κανάλια (winbank web banking & winbank phone banking);
 
Θα εμφανίζονται μόνο οι πάγιες για τους οργανισμούς που διαχειρίζεστε μέσω του winbank web banking.


 11.  Υπάρχουν κάποιες πάγιες εντολές που δεν θα μεταπτωθούν;
 
Δεν θα μεταπτωθούν οι πάγιες εντολές που δεν ήταν ενεργές στη πρώην GENIKI Bank  ή που ο συνδεδεμένος λογαριασμός χρέωσης δεν έχει ανοιχτεί στο σύστημα της Πειραιώς.


 12.  Πως μπορώ να συνεχίσω να δίνω εντολές πληρωμών για τους ίδιους οργανισμούς και εταιρείες που έδινα μέσω της πρώην GENIKI Bank;
 
Το σύνολο των Οργανισμών θα παρέχονται προς εξόφληση με πληρωμές μέσω των Καταστημάτων, είτε με μετρητά, είτε με χρέωση λογαριασμού. 
Επιπλέον, αρκετές από τις πληρωμές θα παρέχονται:
 13.  Μέσω της πρώην GENIKI Bank είχα ορίσει να εκτελούνται κάθε μήνα κάποιες πάγιες εντολές. Θα χρειαστεί να τις καταχωρήσω εκ νέου στην Πειραιώς;
 
Όχι. Θα μεταπτωθούν.


 14.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς έναν Οργανισμό ή Εταιρεία, μέσω του  Ταμείου καταστήματος της πρώην GENIKI Bank. Πώς θα εξυπηρετούμαι πλέον;
 
Με τον ίδιο τρόπο από το σύνολο των καταστημάτων του ενοποιημένου πλέον δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.


 15.  Είχα κάποιες πάγιες εντολές τις οποίες τώρα θα ήθελα να τις διακόψω. Εκτός από τα καταστήματα για την διακοπή των παγίων εντολών θα μπορούσα να τις διακόψω και από τις υπηρεσίες winbank web banking &winbank phone banking;
 
Από την winbank υπάρχει δυνατότητα μόνο προσωρινής διακοπής αλλά όχι οριστική ανάκληση, η οποία γίνεται μόνο μέσω κάποιου καταστήματος του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.


 16.  Θα ήθελα να δω εάν είναι ενεργή κάποια πάγια εντολή που είχα ή αν εκτελέστηκε και πότε. Τι πρέπει να κάνω;
 
Aπό το winbank web banking μπορείτε να παρακολουθήσετε τις πάγιες εντολές μόνο για τους οργανισμούς που είναι διαχειρίσιμοι από την winbank. Διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.


 17.  Θα αλλάξει η τιμολόγηση των πληρωμών;
 
Θα ισχύει το τιμολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς.