Χρηματιστηριακές Συναλλαγές - Πρώην GENIKI Bank

Συχνές Ερωτήσεις


 1.  Πώς μπορώ να δώσω εντολή στο ελληνικό χρηματιστήριο (Χ.Α.Α);
 


 2.  Πώς μπορώ να δώσω εντολή σε διεθνή χρηματιστήρια;
 


 3.  Διατηρούσα χρηματιστηριακή μερίδα στην Πειραιώς και στη GENIKI Bank. Θα έχω έναν κωδικό πλέον και θα διαχειρίζομαι όλες τις μετοχές που είχα;
 
Μετά τη μετάπτωση, θα έχετε έναν κωδικό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι μετοχές που είχατε στον κωδικό σας στην πρώην GENIKI Bank, θα μεταφερθούν αυτόματα στον κωδικό φύλαξης που τηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς. 4.  Χρειάζεται να ανοίξω νέο λογαριασμό φύλαξης στην Πειραιώς για να δίνω εντολές;
 
Όχι, δεν χρειάζεται.

 • Στη  περίπτωση που τηρούσατε κωδικό στην Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να ισχύει ο ίδιος κωδικός και έχουν μεταφερθεί σε αυτόν οι θέσεις που είχατε μέσω χειριστή της πρώην GENIKI Bank οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να δίνετε τις εντολές σας όπως πριν.
 • Στη  περίπτωση που δεν είχατε κωδικό στην Τράπεζα Πειραιώς, έχει δημιουργηθεί αυτόματα νέος κωδικός φύλαξης στον οποίο έχουν μεταφερθεί οι θέσεις σας από το χειριστή της πρώην GENIKI Bank και  μπορείτε εφεξής να δίνετε τις εντολές σας με αναφορά σε αυτόν τον κωδικό.


 5.  Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω να δίνω εντολές μέσω καταστήματος;
 
Χρειάζεται μόνο η φυσική σας παρουσία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημείωση: Για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού φύλαξης μετοχών, μερίδας & λογαριασμού αξιών, συνδεδεμένου καταθετικού λογαριασμού και η κατάρτιση σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών MiFID . 6.  Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω να δίνω εντολές μέσω winbank web banking;
 
Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κατάστημα προκειμένου να λάβετε κωδικούς για το winbank web banking [username & password] και θα έχετε πλέον πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό σας για να καταχωρείτε τις εντολές σας.

Σημείωση: Για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού φύλαξης μετοχών, μερίδας & λογαριασμού αξιών, συνδεδεμένου καταθετικού λογαριασμού και η κατάρτιση σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών MiFID . 7.  Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω να δίνω εντολές μέσω winbank phone banking;
 
Θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγγραφή στην υπηρεσία τηλεφωνικά. Θα χρησιμοποιείτε ένα σταθερό/ κινητό τηλέφωνο ως username και το 4ψήφιο ΡΙΝ της χρεωστικής σας κάρτας ως password. Η υπηρεσία λειτουργεί όλο το 24ωρο, αλλά μπορείτε να δίνετε εντολές στο διάστημα από 07:00 ως 23:00.

Σημείωση: Για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού φύλαξης μετοχών, μερίδας & λογαριασμού αξιών, συνδεδεμένου καταθετικού λογαριασμού και η κατάρτιση σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών MiFID . 8.  Μπορώ να δίνω εντολές μέσω του κινητού μου;
 
Βεβαίως, μπορείτε να κατεβάσετε winbank mobile banking app, όπου θα έχετε πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό σας και θα μπορείτε να καταχωρείτε και χρηματιστηριακές εντολές στο ΧΑΑ. 9.  Τι δυνατότητες έχω μέσω winbank web banking και winbank phone banking;
 
Οι δυνατότες που έχετε είναι οι εξής :

 • Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑΑ και των τιμών διαπραγμάτευσης των μετοχών σε πραγματικό χρόνο
 • Ταχύτητα και ασφάλεια στη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών με αυτοματοποιήμενες διαδικασίες
 • Ακύρωση των ανεκτέλεστων ή των μερικώς ανεκτέλεστων εντολών
 • Μεταβολή της τιμής μετοχής σε ανεκτέλεστη εντολή
 • Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών
 • Ενημέρωση αποτίμησης χαρτοφυλακίου μετοχών
 • Ενημέρωση για οικονομικά, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα 10.  Χρειάζεται να κάνω κάτι επιπλέον για να έχω πρόσβαση στα διεθνή χρηματιστήρια;
 
Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κατάστημα προκειμένου να ενεργοποιηθείτε στην υπηρεσία και να διαβιβάζετε τις εντολές σας μέσω της winbank web banking και του winbank winbank phone banking
 11.  Τι δυνατότητες θα έχω για τα διεθνή χρηματιστήρια;
 
Οι δυνατότητες που θα έχετε για τα διεθνή χρηματιστήρια είναι οι εξής:

 • Μεταβολή ή ακύρωση της τιμής μετοχής σε ανεκτέλεστη εντολή
 • Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών
 • Ενημέρωση αποτίμησης χαρτοφυλακίου μετοχών
 • Ενημέρωση για οικονομικά, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα 12.  Ποιους τύπους τιμών μπορώ να καταχωρήσω στις εντολές που διαβιβάζω μέσω των εφαρμογών σας;
 
Μπορείτε να καταχωρείτε εντολές «με όριο τιμής» (limit) και «στο κλείσιμο». Δεν μπορείτε να διαβιβάσετε εντολή με «ανοιχτή τιμή» (market). 13.  Μπορώ να καταχωρήσω εντολή που να έχει διάρκεια πάνω από μία ημέρα;
 
Οι εντολές σας έχουν διάρκεια μόνο για 1 ημέρα. 14.  Υπάρχουν περιορισμοί στις εντολές που μπορώ να καταχωρήσω;
 
Μπορείτε να καταχωρείτε όσες εντολές επιθυμείτε είτε με όριο τιμής είτε με τιμή Στο Κλείσιμο. 15.  Πώς θα ενημερώνομαι για τις εκτελεσμένες εντολές μου καθώς και για τα έξοδα που με επιβαρύνουν; 
 
Καθημερινά, με την οριστικοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον έχουν εκτελεστεί οι εντολές σας, λαμβάνετε «επιβεβαιωτικό εκτέλεσης εντολών»:

 • μέσω e-mail ή
 • μέσω ταχυδρομείου
στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των εκτελεσμένων εντολών, οι προμήθειες και τα λοιπά έξοδα. 16.  Ποια είναι η τιμολόγηση χρηματιστηριακών εντολών μέσω της winbank web banking & winbank phone banking;
 
Η τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για τα κανάλια winbank web banking & winbank phone banking είναι σταθερή στο 0,35%, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής και με ελάχιστη χρέωση, ανά πινακίδιο, τα 5€. 17.  Η τιμολογιακή πολιτική που είχα στη GENIKI Bank θα αλλάξει;
 
Με τη μεταφορά των χαρτοφυλακίων πελατών της πρώην GENIKI Bank στην Τράπεζα Πειραιώς, παύει η ισχύς της τιμολόγησης της GENIKI Bank. 

Εφεξής οι πελάτες υπόκεινται στο τιμολόγιο προμηθειών χρηματιστηριακών συναλλαγών της Τράπεζα Πειραιώς, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. 18.  Πώς μπορώ να προβώ σε συναλλαγές σε Παράγωγα Προϊόντα ή/και να κάνω χρήση του margin account;
 
Μπορείτε να προβείτε σε συναλλαγές σε Παράγωγα & Margin account, μόνο εφόσον είστε πελάτης της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.  Η Τράπεζα Πειραιώς δεν προσφέρει  συναλλαγές σε Παράγωγα & Margin account.

Προκειμένου να γίνετε πελάτης της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και να υπογράψετε  τις σχετικές συμβάσεις παροχής των άνω υπηρεσιών, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την ΑΕΠΕΥ στο 210 3354100. 19.  Τα χρήματα από τις πωλήσεις μετοχών μπορώ να τα αξιοποιώ απευθείας για νέα εντολή αγοράς μετοχών;
 
Τα ποσά που προέρχονται από πωλήσεις μετοχών μπορείτε να τα αξιοποιήσετε άμεσα για νέα εντολή αγοράς μετοχών. 20.  Πως μπορώ να συμμετέχω σε δημόσιες εγγραφές ή να ασκήσω τα δικαιώματά μου από τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου;
 
Υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσετε στις εν λόγω ενέργειες μέσω του καταστήματος. 21.  Πως μπορώ να επιβεβαιώσω την τιμολόγηση που ισχύει για τις εντολές μου;
 
Μπορείτε είτε να απευθυνθείτε σε κατάστημα, είτε να καλέσετε στην υπηρεσία winbank phone banking. 22.  Ο καταθετικός λογαριασμός που τηρώ στο πρώην δίκτυο GENIKI Bank και χρεοπιστώνεται κατά την αγορά ή πώληση μετοχών θα αλλάξει; Χρειάζεται να κάνω κάτι για αυτό;
 
Ο λογαριασμός σας θα μεταφερθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως όλα τα ενεργά προϊόντα σας, αλλά θα αλλάξει ο αριθμός του. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα και να ενημερωθείτε για το νέο αριθμό του λογαριασμού σας ή εναλλακτικά να καλέσετε στο 210 32 88 000 έχοντας τον «παλαιό» αριθμό του λογαριασμού σας.