Μερίδια ΟΣΕΚΑ - Πρώην GENIKI Bank - F.A.Q.

Συχνές Ερωτήσεις


 1.  Τι θα γίνει με μερίδια ΟΣΕΚΑ αλλοδαπής που είχα αποκτήσει μέσω της GENIKI Bank; Πώς θα πραγματοποιώ συναλλαγές;
 

Οι θέσεις σας σε μερίδια ΟΣΕΚΑ αλλοδαπής που είχατε αποκτήσει μέσω της GENIKI Bank θα μεταπτωθούν στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Επομένως, δεν αλλάζει τίποτα ως προς το χαρτοφυλάκιό σας αφού οι τίτλοι και τα μερίδια που κατείχατε πριν τη μετάπτωση θα μεταφερθούν αυτούσια στην Τράπεζα Πειραιώς. Όσον αφορά τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, θα μπορείτε να δίνετε τις εντολές σας σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Περαιώς. 2.  Πώς μπορώ να παρακολουθώ την αποτίμηση των τίτλων ΟΣΕΚΑ αλλοδαπής που έχω αποκτήσει;
 

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας, είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών (winbank web banking και winbank phone banking). Επίσης, στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbank.gr) διατίθεται, σε καθημερινή βάση, το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών για όλους τους ΟΣΕΚΑ που αντιπροσωπεύει η Τράπεζα και μεταξύ άλλων, εμφανίζονται οι τιμές και αποδόσεις των επιμέρους ΟΣΕΚΑ. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, την τρέχουσα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας. 3.  Θα συνεχίσω να λαμβάνω κάποιο statement σχετικά με την αποτίμηση των μεριδίων μου σε ΟΣΕΚΑ αλλοδαπής που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιο μου;
 
Βεβαίως. Θα λαμβάνετε σε εξαμηνιαία βάση, στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, αναλυτικό statement με την κάτωθι ενημέρωση:

  • Αποτίμηση επενδύσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου
  • Πλήθος ενεργών μεριδίων
  • Καθαρή τιμή μεριδίου
  • Τρέχουσα Αξία σε EUR
  • Ποσοστιαία διάρθρωση χαρτοφυλακίου
  • Τιμή μετατροπής Ξένου Νομίσματος σε EUR
  • Κινήσεις (συμμετοχές, εξαγορές, μετατροπές) που πραγματοποιήθηκαν ανά τίτλο κατά την περίοδο αναφοράς


 4.  Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για το ενημερωτικό υλικό των ΟΣΕΚΑ που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιό μου;
 

Το σύνολο του ενημερωτικού υλικού σχετικό με τους διανεμόμενους ΟΣΕΚΑ (Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές KIIDs) θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbank.gr). To λοιπό ενημερωτικό υλικό [Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσια ή Εξαμηνιαία Έκθεση, Factsheets προσωρινά] διατίθεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της Μονάδας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο σας.
 5.  Τι θα γίνει με μερίδια ΟΣΕΚΑ της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. που είχα αποκτήσει μέσω της GENIKI Bank;
 

Οι θέσεις σας σε μερίδια ΟΣΕΚΑ της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., δεν θα μεταπτωθούν στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι μεταβάλλεται η θέση σας – θα παραμείνει αναλυτικά στα βιβλία της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τυχόν ενημέρωση θα αποστέλλεται υπ’ όψιν σας, στη διεύθυνση αλληλογραφίας που έχετε δηλώσει στην προαναφερόμενη διαχειρίστρια εταιρείας, απευθείας από την ίδια.

Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, θα συνεχίσετε να έχετε τη δυνατότητα να δίνετε εντολές για νέες συμμετοχές ή εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ της Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για την αναλυτική διαδικασία και τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα ενημερωθείτε από το κατάστημα εξυπηρέτησής σας.
 6.  Ποια θα είναι η νέα τιμολόγηση που θα έχω σχετικά με την εξαγορά των μεριδίων ΟΣΕΚΑ ;
 

Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και να ενημερωθείτε για τη νέα τιμολόγηση σχετικά με την εξαγορά των μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή εναλλακτικά να καλέσετε στο 210 32 88 000.
 7.  Στη GENIKI Bank είχα υπογράψει πριν χρόνια τη σύμβαση MiFID. Θα χρειαστεί να κάνω κάτι επιπλέον τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς;
 

Ναι.

Oι πελάτες καλούνται να υπογράψουν εκ νέου τις συμβάσεις της Τράπεζας Πειραιώς (Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών - MiFID).