Δάνεια - Μικρές Επιχειρήσεις - Πρώην GENIKI Bank - F. A. Q.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιήσει την ενοποίηση των συστημάτων της πρώην GENIKI Bank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Από αυτή τη διαδικασία δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στους όρους του δανείου που έχετε λάβει από την πρώην GENIKI Bank, για το οποίο και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στη σύμβαση που υπογράψατε.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του δανείου σας.

Συχνές Ερωτήσεις 1.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά του δανείου μου (πχ. επιτόκιο, διάρκεια, εξασφαλίσεις κ.λ.π) μετά την ενοποίηση των συστημάτων;
 
Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του δανείου σας δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο, η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση.


 2.  Θα υπάρξουν μεταβολές σε όρους και στη διαδικασία χορήγησης Ανοιχτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών;
 
Επειδή πρόκειται για ειδικά προϊόντα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί για πληροφορίες.


 3.  Το δάνειο μου θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;
 
Ναι, θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας.


 4.  Eχω δάνειο στο οποίο υπάρχει ασφάλεια επιτοκίου θα μεταβληθούν οι όροι του;
 
Όχι δεν θα μεταβληθούν οι όροι του, η αποπληρωμή και ασφάλεια επιτοκίου θα παραμείνουν σύμφωνα με τη σύμβαση σας.


 5.  Έχω ρύθμιση σε ισχύ στο δάνειο μου και πληρώνω μόνο τόκους. Θα αλλάξει κάτι στους υπάρχοντες όρους της ρύθμισης ή στο ποσό της δόσης;
 
Οι όροι της ρύθμισης που έχετε συμφωνήσει με το δίκτυο καταστημάτων της πρώην GENIKI Bank καθώς και το ποσό της δόσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν.


 6.  Θα υπάρξει τροποποίηση της δόσης του δανείου μου;
 
Θα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι αποπληρωμής που είχατε συμφωνήσει με το δίκτυο καταστημάτων της πρώην GENIKI Bank.


 7.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;
 
Θα ισχύει η αρχική σύμβαση που είχατε υπογράψει με το δίκτυο καταστημάτων της πρώην GENIKI Bank.


 8.  Θα υπάρξουν μεταβολές σε όρους του δανείου μου όπως π.χ. η δυνατότητα προεξόφλησης, η διάρκεια κ.α;
 
Όλοι οι όροι που έχουν συμφωνηθεί θα ισχύουν ως έχουν και μετά την ενοποίηση των συστημάτων. Σε περιπτώσεις που επιθυμείτε εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους του δανείου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.


 9.  H ασφάλεια ζωής που διατηρώ, θα συνεχίσει να υφίσταται;
 
Το ασφαλιστήριο σας παραμένει σε ισχύ με τα ίδια προνόμια και τους όρους που το είχατε συνάψει.


 10.  Θα αλλάξει η δόση που πληρώνω για την ασφάλεια του ακινήτου μου;
 
Θα ισχύουν κανονικά τα ποσά των ασφαλίστρων που είχατε συμφωνήσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες του δικτύου της πρώην GENIKI Bank στην Ελλάδα.


 11.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς;
 
Φυσικά, το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας.


 12.  Έχω δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς και στο δίκτυο της πρώην GENIKI Bank στην Ελλάδα. Θα πληρώνω δύο διαφορετικές δόσεις στα δύο δάνεια ή θα ενοποιηθούν;
 
Προς το παρόν θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας και εφόσον τεθεί ζήτημα συγχώνευσής τους, θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα.


 13.  Έχω δάνειο που αφορά χορηγήσεις για φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.α) θα αλλάξει κάτι στο επιτόκιο ή στον τρόπο αποπληρωμής του;
 
Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του δανείου σας δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση.


 14.  Μπορώ να κάνω μερική ή ολική προεξόφληση; Ποιές είναι οι απαραίτητες ενέργειες;
 
Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο κατάστημα χορήγησης του δανείου σας για να σας κατευθύνει προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.


 15.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κ.α)
 
Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile App.


 16.  Το δάνειο μου έχει καθυστέρηση, πού θα μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;
 
Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile App.


 17.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να λάβω βεβαίωση τόκων προηγούμενων ετών;
 
Σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.


 18.  Σε περίπτωση που έχω ήδη δάνειο από την GENIKI Bank και μετά τη μετάπτωση αιτηθώ για άλλο ένα από την Τράπεζα Πειραιώς, τότε θα πρέπει το νέο να αποπληρώσει το προηγούμενο ή θα έχω ενεργά δύο δάνεια;
 
Δεν απαιτείται υποχρεωτικά να αποπληρωθεί το δάνειο που είχατε στην πρώην GENIKI Bank.


 19.  Σε περίπτωση που είμαι κάτοχος δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και της πρωην GENIKI Bank και θέλω ρύθμιση, τότε θα πραγματοποιηθεί μία ή δύο ξεχωριστές;
 
Θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις εφόσον δεν είναι εφικτό να ενοποιηθούν τα δύο δάνεια.


 20.  Η δόση του δανείου μου θα πρέπει να καταβληθεί σε μη εργάσιμη ημέρα. Πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή;
 
Η καταβολή της δόσης θα γίνεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.


 21.  Θα λαμβάνω statement κίνησης του λογαριασμού του δανείου μου;
 
H Τράπεζα Πειραιώς έχει αποφασίσει να ενημερώνει τους πιστούχους σε τακτή βάση για:

  • τα δάνεια που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς (Euribor, Libor κ.α.) και η ενημέρωση θα γίνεται στη συχνότητα εκτοκισμού,
  • τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς κάθε τρίμηνο τα ανοιχτά δάνεια σύμφωνα με την περίοδο εκτοκισμού.

Για τους λογαριασμούς της πρώην GENIKI Bank θα εφαρμοστεί η ίδια πολιτική.


 22.  Θα χρειαστεί να γίνει άρση της προηγούμενης προσημείωσης υπέρ GENIKI Bank και να εγγραφεί νέα υπέρ Τράπεζας Πειραιώς;
 
Όχι, δεν απαιτείται να γίνει άρση της προηγούμενης προσημείωσης οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις παραμένουν ως έχουν.


 23.  Που μπορώ να απευθυνθώ για να παραλάβω βεβαίωση εξόφλησης / τραπεζική ενημερότητα / βεβαίωση χορήγησης για το επιχειρηματικό μου δάνειο;
 
Είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας σας ή και σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα.


 24.  Είχα λάβει βεβαίωση εξόφλησης / τραπεζική ενημερότητα / βεβαίωση χορήγησης για το επιχειρηματικό μου δάνειο. Με ποιον τρόπο μπορείτε να μου την ξαναστείλετε;
 
Θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα που έχει εκδοθεί.


 25.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να παραλάβω αντίγραφο σύμβασης / αναλυτική κίνηση του επιχειρηματικού μου δανείου;
 
Θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα στο οποίο είχατε πάρει το δάνειο.