Καταναλωτικά Δάνεια - Πρώην GENIKI Bank

Η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιήσει στις 22-23 Νοεμβρίου τη συστημική ενοποίηση της GENIKI Bank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτή η διαδικασία δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στους όρους των καταναλωτικών δανείων που οι πελάτες έχουν λάβει από την πρώην GENIKI Bank, για τα οποία και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στις εκάστοτε συμβάσεις τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης των προσωπικών-καταναλωτικών δανείων.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Έχει αλλάξει κάτι
       στο δάνειό μου;


Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στο πλαίσιο της ενοποίησης των συστημάτων της GENIKI Bank με την Τράπεζα Πειραιώς και δεν επηρεάζει την λειτουργία του δανείου σας. 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά ή στους όρους του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;

Η συστημική ενοποίηση δεν θα επηρεάσει τους όρους του δανείου σας. Ωστόσο, σε περίπτωση αλλαγής, θα έχετε προηγουμένως λάβει προσωποποιημένη ενημέρωση είτε μέσω statement ή μέσω επιστολής. 3.  Στην GENIKI Bank το δάνειο μου εξοφλούνταν αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που διατηρούσα. Θα συνεχίζει να
      εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;


Ναι, θα συνεχίσει. Ο καταθετικός σας λογαριασμός όπως και το δάνειό σας , θα μεταπτωθούν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθεί να ισχύει η πάγια εντολή αυτόματης εξόφλησης. 4.  Μέχρι σήμερα, είχα δυνατότητα να πληρώνω απευθείας το ανοικτό δάνειό μου με την χρεωστική μου κάρτα μέσω ΑΤΜ,
      καταστήματος αλλά και internet banking. Θα έχω αυτή τη δυνατότητα και μετά την ενοποίηση των Τραπεζών;


Ναι, αυτό εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου, στο λογαριασμό αυτό θα μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μέσω όλων των ATM του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και των υπηρεσιών winbank web banking, winbank phone banking, εφόσον τις επιλέξετε, προκειμένου να εξοφληθεί αυτόματα η μηνιαία δόση σας. 5.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κ.α );

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile app. 6.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς;

Φυσικά, το δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας. 7.  Έχω καταναλωτικό δάνειο και στην GENIKI Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα πληρώνω δύο διαφορετικές δόσεις στα δύο
      δάνεια ή θα ενοποιηθούν;


Θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας με διαφορετικές δόσεις όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 8.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;

Όχι ,θα ισχύει η σύμβαση που έχετε υπογράψει με την GENIKI Bank.


 9.  Θα έχω την δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας
      Πειραιώς;


Bεβαίως, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση μέσω οποιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.
 10.  Θα μπορώ να κάνω ανάληψη από το ανοικτό μου δάνειο μέσω της χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς;

Ναι, θα έχετε αυτή την δυνατότητα εφόσον συνδέσετε την χρεωστική σας κάρτα με το δάνειό σας. 11.  Το επιτόκιο που είχα για το όριο υπερανάληψης του λογαριασμού μου θα υποστεί κάποια μεταβολή;

Το επιτόκιο σας θα είναι ίδιο με αυτό που είχατε πριν την ενοποίηση. 12.  Έχω κάνει αίτηση για δάνειο, που μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

Στο κατάστημα στο οποίο υποβάλατε την αίτησή σας. 13.  Θα μπορώ να ενημερωθώ από κατάστημα Πειραιώς για το υπόλοιπο του δανείου μου;

Βεβαίως, σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και μέσω winbank web banking εφόσον έχετε κωδικούς. 14.  Θα συνεχίσω να λαμβάνω ενημέρωση για το δάνειο μου κάθε μήνα;

Για την ενημέρωση της κίνησης του λογαριασμού σας :

  • εάν είστε κάτοχος ανοικτού δανείου, ή δανείου με επιτόκιο Εuribor-Libor, θα σας αποστέλλουμε δωρεάν μηνιαίο statement, στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας. 
  • εάν είστε κάτοχος λογαριασμού overdraft, θα σας αποστέλλουμε δωρεάν τριμηνιαίο statement, στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας.
  • εάν είστε κάτοχος άλλης κατηγορίας δανείου, μπορείτε να παραλαμβάνετε τοκοχρεολυτικό πίνακα δόσεων από το κατάστημα που σας εξυπηρετεί.


 15.  Θα συνεχίσω να πληρώνω τα δάνειά μου την ίδια ημερομηνία ή θα αλλάξει;

Η ημερομηνία πληρωμής της δόσης σας δεν θα τροποποιηθεί. 16.  Με είχαν ενημερώσει από τη GENIKI Bank ότι μπορώ να κάνω αύξηση διάρκειας στο δάνειο μου για να μειωθεί η δόση μου.
        Ισχύει το ίδιο και στην Πειραιώς; Μπορώ να μεταβώ σε κατάστημα της Πειραιώς για να καταχωρηθεί το αίτημά μου;


Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και να αιτηθείτε την  αύξηση της διάρκειας του δανείου σας προκειμένου να αξιολογηθεί από την Τράπεζα. 17.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;

Φυσικά, θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν. Για τυχόν αλλαγή θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα. 18.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να λάβω βεβαίωση τόκων προηγούμενων ετών;

Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς σας εξυπηρετεί. 19. Στο πακέτο μισθοδοσίας που είχα λάβει από τη GENIKI Bank, με είχαν ενημερώσει ότι θα έχω προνομιακό επιτόκιο, εφόσον κάνω        αίτηση για προσωπικό δάνειο. Μπορώ να εκμεταλλευτώ την προσφορά αυτή;

Μετά την ενοποίηση των συστημάτων, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προνομιακά πακέτα μισθοδοσίας που παρέχονται από το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. 20.  Το δάνειο μου έχει καθυστέρηση, πού θα μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 21.  Σε περίπτωση που έχω ήδη δάνειο από την Γενική και μετά τη μετάπτωση αιτηθώ για άλλο ένα από την Πειραιώς, θα πρέπει το
        νέο να αποπληρώσει το προηγούμενο ή θα έχω ενεργά δύο δάνεια;


Εφόσον η αίτηση για το νέο δάνειο εγκριθεί, θα έχετε δύο ενεργά δάνεια. 22.  Σε περίπτωση που είμαι κάτοχος δανείων Πειραιώς και Γενικής και θέλω ρύθμιση, τότε θα πραγματοποιηθεί μία ή δύο
        ξεχωριστές;


Ο συνήθης χειρισμός για οφειλές χωρίς εξασφάλιση είναι η συγκέντρωση όλων των οφειλών σε ένα νέο δάνειο. Αν πρόκειται για οφειλές με εξασφάλιση, ρυθμίζεται η κάθε οφειλή χωριστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε σχετικά από την Τράπεζα με την υποβολή του αιτήματός σας. 23.  Η δόση του δανείου μου θα πρέπει να καταβληθεί σε  μη εργάσιμη ημέρα. Πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή;

Η καταβολή της δόσης θα γίνεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 24.  Είχα ενημερωθεί ότι ο λογαριασμός μου έχει δικαίωμα υπερανάληψης, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ χρήση. Θα μπορώ να κάνω
        αίτηση για την ενεργοποίηση του;


Εφόσον δεν είχατε κάνει ποτέ χρήση του ορίου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά για τη διαδικασία. 25.  Που μπορώ να απευθυνθώ για να παραλάβω βεβαίωση εξόφλησης/τραπεζική ενημερότητα /βεβαίωση χορήγησης/αντίγραφο
        σύμβασης/αναλυτική κίνηση  για το καταναλωτικό μου δάνειο;


Σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς σας εξυπηρετεί.