Ελληνική web banking - winbank - F.A.Q.


 1.   Από πού μπορώ να μπω στο web banking της Τράπεζας Πειραιώς και ποιούς κωδικούς θα χρησιμοποιήσω για την είσοδο μου;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι www.winbank.gr. Οι κωδικοί εισόδου σας θα παραμείνουν οι ίδιοι με αυτούς που κάνατε είσοδο στο Hellenic Net Banking και θα τους πληκτρολογείτε στην αρχική οθόνη εισόδου της winbank. Σημείωση: Αν είστε εταιρικός χρήστης (νομικό πρόσωπο), το υφιστάμενο Username σας (Αρ. Συνδρομητή) θα χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην προσωπική σας winbank. Για να έχετε πρόσβαση ως εταιρικός χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογείτε στο πεδίο «Username» το username που σας έχει σταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο. 2.   Ποιά είναι η αντιστοιχία στην καταχώρηση των κωδικών που έχω από το Hellenic Net Banking στην πλατφόρμα της winbank         προκειμένου να κάνω επιτυχημένη είσοδο;

Η αντιστοιχία στην χρήση των κωδικών σας στην πλατφόρμα της winbank είναι η εξής:

Ιδιώτες:

  • Στο πεδίο «Username» θα καταχωρείτε τον «Aρ. Συνδρομητή»
  • Στο πεδίο «Password» θα καταχωρείτε τον «Κωδικό Πρόσβασης»

Εταιρίες (Νομικά πρόσωπα):

  • Στο πεδίο «Username» θα καταχωρείτε το username που σας έχει αποσταλεί στο κινητό σας
  • Στο πεδίο «Password» θα καταχωρείτε τον «Κωδικό Πρόσβασης»


 3.   Είμαι κάτοχος κωδικών της winbank και κάνοντας είσοδο στην υπηρεσία εξακολουθώ να έχω εικόνα μόνο των προϊόντων της         Τράπεζας Πειραιώς και όχι και αυτών που διατηρώ και στην πρώην Ελληνική Τράπεζα. Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί, προκειμένου οι υπάλληλοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει μοναδικοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων που είχατε δηλώσει στις δυο τράπεζες. Εφόσον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, πλέον κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς της winbank, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα που διατηρείτε τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και στην πρώην Ελληνική Τράπεζα.

Ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, έχετε την δυνατότητα κάνοντας είσοδο στην υπηρεσία winbank web banking με τους κωδικούς που κάνατε είσοδο Hellenic Net Banking να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα της πρώην Ελληνικής Τράπεζας και αντίστοιχα κάνοντας είσοδο στην πλατφόρμα της winbank με τους κωδικούς που κάνατε είσοδο στην winbank να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα της Πειραιώς. 4.   Θα πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένη ενέργεια για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία winbank web banking;

Ιδιώτες: Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια καθώς με την πρώτη επιτυχημένη είσοδό σας στο winbank web banking αποδέχεσθε ηλεκτρονικά τη νέα σας σύμβαση.

Εταιρίες: Θα πρέπει σε κάποιο κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς να υπογραφεί η νέα σύμβαση για την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από τους νομίμως για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της εταιρείας σας. 5.   Το Digi Pass που χρησιμοποιούσα στο web banking της πρώην Ελληνικής Τράπεζας θα εξακολουθώ να το χρησιμοποιώ;

H συσκευή Digi Pass της υπηρεσίας Hellenic Net Banking καταργείται και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές σας στη winbank.

Η καταχώρηση extraPIN κατά την είσοδό σας στη winbank είναι προαιρετική και μόνο εφόσον έχετε προμηθευτεί τη συσκευή extraPIN generator της Τράπεζας Πειραιώς. 6.   Η χρήση του προσέδιδε μια επιπλέον ασφάλεια στις συναλλαγές μου. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη υπηρεσία στην Tράπεζα          Πειραιώς;

Η καταχώρηση extraPIN είναι απαραίτητη σε αρκετές, κυρίως εγχρήματες, συναλλαγές (πχ. εμβάσματα). Mπορεί, επίσης, να χρησιμοποιείται προαιρετικά ως προαπαιτούμενο για την είσοδο σας στη winbank. Η αποστολή extraPIN μπορεί να γίνει είτε μέσω δωρεάν SMS στο κινητό σας τηλέφωνο είτε μέσω της συσκευής extraPIN generator.

Εάν έχετε χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, μέσα από την υπηρεσία winbank web banking έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία του SMS extraPIN.

Εάν δεν έχετε χρεωστική κάρτα Τράπεζας Πειραιώς ή εάν είστε εταιρικός χρήστης μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς που σας εξυπηρετεί και να δηλώσετε το κινητό που θέλετε να σας αποστέλλετε το SMS extraPIN ή να προμηθευτείτε συσκευή extraPIN generator. 7.   Εφόσον πλέον το e-token δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να το επιστρέψω σε κάποιο κατάστημα;

Όχι, δε χρειάζεται να το επιστρέψετε σε κάποιο κατάστημα καθώς πλέον δεν λειτουργεί. 8.   Πώς θα μπορούσα μέσω της υπηρεσίας winbank web banking να επαναφέρω τα όρια στις συναλλαγές που είχα θέσει στο Hellenic        Net Banking;

Ιδιώτες: Οι Ιδιώτες στη winbank κατά βάση δεν χρησιμοποιούν ειδικά όρια και περιορισμούς στις συναλλαγές τους. Αν ωστόσο για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να έχετε όρια ή να θέσετε περιορισμούς, επικοινωνήστε είτε τηλεφωνικά στο 18 28 38 ή 210 3288000, είτε μέσω e-mail στο support@winbank.gr για να μας ενημερώσετε σχετικά και να προβούμε στις αντίστοιχες ενέργειες.

Εταιρίες: Τα όρια των συναλλαγών σας ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα συγκριτικά με τα δικαιώματα που είχατε στο Hellenic Net Banking. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να μεταβληθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στη winbank ,εφόσον απαιτείται, ή/και την προσκόμιση στην Τράπεζα των απαραίτητων εταιρικών και λοιπών εγγράφων. 9.   Μπορώ να δω τις κινήσεις του λογαριασμού μου στην πρώην Ελληνική Τράπεζα και για πόσο χρονικό διάστημα;

Θα πρέπει μέσω της υπηρεσίας winbank web banking να κατευθυνθείτε μέσω του μενού Διαχείριση Λογαριασμών στη νέα επιλογή με το ιστορικό κινήσεων Λογαριασμών Συγχωνευμένων Τραπεζών. Από εκεί μπορείτε να δείτε τις κινήσεις του λογαριασμού για το τελευταίο εξάμηνο. 10.   Μπορώ να δω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου;

Ναι, μπορείτε. 11.   Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς ένα φορέα ή επιχείρηση, μέσω του Hellenic Net Banking. Πώς θα εξυπηρετούμαι           πλέον;

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνταν από τους πελατες του Hellenic Net Banking (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων) θα πραγματοποιούνται πλέον από την υπηρεσία winbank web banking. Επιπλέον, έχετε την δυνατότητα πραγματοποίησής τους μέσω του www.easypay.gr καθώς και της υπηρεσίας winbank phone banking.