Καταναλωτικά Δάνεια - Πρώην Ελληνική Τράπεζα

Οι ερωτήσεις - απαντήσεις που ακολουθούν αποτελούν μία προσπάθεια παροχής της βασικής πληροφόρησης των υφιστάμενων δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων πρώην Ελληνικής σχετικά με τα ισχύοντα χαρακτηριστικά, τις διαδικασίες και τους τρόπους εξυπηρέτησής τους. Με την ενοποίηση των συστημάτων, οι δανειολήπτες έχουν πλέον ενημέρωση από περισσότερα εναλλακτικά δίκτυα συγκριτικά με πριν (winbank phone banking και mobile application), ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν από πολλά περισσότερα σημεία για την εξόφληση της δόσης του δανείου τους. 

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Τι επιτόκιο θα έχει το δάνειο μου μετά την ενοποίηση συστημάτων;

Το επιτόκιό σας θα είναι αυτό που έχει συμφωνηθεί με την πρώην Ελληνική.


 2.  Θα υπάρξει τροποποίηση της δόσης του δανείου μου;

Η δόση σας όπως και η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η ίδια με αυτήν που είχατε πριν την ενοποίηση.


 3.  Θα υπάρξει μεταβολή στην διάρκεια του δανείου μου;

Η διάρκεια του δανείου σας θα είναι αυτή που έχετε συμφωνήσει με την πρώην Ελληνική.


 4.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ)

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το διευρυμένο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και πρώην Ελληνική, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile App.


 5.  Στην πρώην Ελληνική το δάνειό μου εξοφλούνταν αυτόματα μέσω του καταθετικού μου λογαριασμού. Θα συνεχίζει να       εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

Σωστά. Ο καταθετικός σας λογαριασμός όπως και το δάνειο σας, θα μεταπτωθούν στην τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή της αυτόματης εξόφλησης.


 6.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διευρυμένου Δικτύους της       Τράπεζας Πειραιώς & πρώην Ελληνικής;

Φυσικά, το Διευρυμένο Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς & πρώην Ελληνική είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας.


 7.  Έχω καταναλωτικό δάνειο και στην πρώην Ελληνικής και στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα πληρώνω δύο διαφορετικές δόσεις στα δύο         δάνεια ή θα ενοποιηθούν;

Προς το παρόν θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας και εφόσον τεθεί ζήτημα συγχώνευσής τους, θα ενημερωθείτε από την τράπεζα.


 8.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;

Θα ισχύει η αρχική σύμβαση που έχετε υπογράψει με την πρώην Ελληνική.


 9.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι       έχει αλλάξει το δάνειο μου;

Το δάνειό σας ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις που είχατε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων της πρώην Ελληνική με τη τράπεζα Πειραιώς και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δανείου σας.


 10.  Το επιτόκιο που είχα για το όριο υπερανάληψης του λογαριασμού μου θα υποστεί κάποια μεταβολή;

Το επιτόκιό σας θα είναι ίδιο με αυτό που είχατε πριν την ενοποίηση.


 11.  Το δάνειο μου έχει καθυστέρηση, πού θα μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

Σε όποιο από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην Ελληνικής σας εξυπηρετεί.