ΑΤΜ - Πρώην CPB Bank - F.A.Q.

Στα πλαίσια ενοποίησης των συστημάτων της πρώην CPB Bank με τα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, ενοποιείται και το διευρυμένο Δίκτυο ΑΤΜs Τράπεζας Πειραιώς & πρώην CPB Bank στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν, σχετικά με την εξυπηρέτησή σας στο ενοποιημένο πλέον δίκτυο των ΑΤΜs.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Τι συναλλαγές μπορώ να πραγματοποιήσω στα ATMs της Τράπεζας Πειραιώς;

Το δίκτυο ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτει όλη την Ελλάδα και σας εξυπηρετεί με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή στο 24ωρο. Δέχεται χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες όλων των ελληνικών τραπεζών, αλλά και ξένων, για αναλήψεις, πληρωμές και πολλές άλλες συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 2.  Πότε θα είναι διαθέσιμες οι συναλλαγές Λεφτά στο Λεπτό & Ανανέωση χρόνου ομιλίας στα ΑΤΜ του πρώην δικτύου CPB Bank στην       Ελλάδα που χρησιμοποιώ;

Οι συναλλαγές αυτές θα ενεργοποιηθούν σταδιακά σε όλα τα ΑΤΜ του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα. 3.  Μπορώ να κάνω μεταφορά μεταξύ λογαριασμών Τράπεζας Πειραιώς & πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα;

Βεβαίως, χρησιμοποιείτε την αντίστοιχη επιλογή "Μεταφορά" στο ΑΤΜ και επιλέγετε στη συνέχεια το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα χρήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός να είναι συνδεδεμένος με τη χρεωστική κάρτα.

Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 4 λογαριασμούς της κατηγορίας "Ταμιευτηρίου" και μέχρι 4 λογαριασμούς συνολικά των κατηγοριών "Όψεως", "Τρεχούμενοι", "Ανοιχτών Δανείων" και μέχρι 5 πιστωτικές κάρτες. Προτείνεται ωστόσο, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να επισκεφθείτε ένα κατάστημα του διευρυμένου δικτύου του Ομίλου Πειραιώς, να αποκτήσετε άμεσα τη χρεωστική κάρτα Visa Debit της Τράπεζας Πειραιώς και να συνδέσετε σε αυτήν τους λογαριασμούς σας. 4.  Πώς μπορώ να μεταφέρω χρήματα σε λογαριασμό 3ου προσώπου;

Μπορείτε μέσω των υπηρεσιών winbank web banking και winbank phone banking. Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε μετρητά σε λογαριασμό 3ου, μέσω των Μηχανημάτων easypay. 5.  Πώς μπορώ να πληρώνω τη δική μου πιστωτική κάρτα στο ΑΤΜ;

Η πληρωμή της πιστωτικής σας κάρτας μέσω ΑΤΜ πραγματοποιείται:
    • με κατάθεση μετρητών με τη χρήση της πιστωτική σας κάρτας, χωρίς εισαγωγή ΡΙΝ
    • με χρήση της χρεωστικής σας κάρτας και χρέωση καταθετικού λογαριασμού

Προϋπόθεση, η πιστωτική σας κάρτα να είναι συνδεδεμένη στη χρεωστική σας κάρτα. Από τις 18/11/2013 η πιστωτική σας κάρτα/κάρτες δεν θα είναι συνδεδεμένη/ες με τη χρεωστική κάρτα σας. Για να συνδέσετε την πιστωτική σας κάρτα στη χρεωστική επισκεφτείτε κάποιο κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις συνδέσετε μέσω winbank web banking ή τηλεφωνικά μέσω winbank phone banking. 6.  Mπορώ να πληρώσω πιστωτική κάρτα 3ου προσώπου;

Η πληρωμή πιστωτικής κάρτας τρίτου που ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς δεν υποστηρίζεται από τα ATMs. Εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε κάρτα 3ου προσώπου μέσω winbank web banking, winbank phone banking & Μηχανημάτων easypay. 7.  Ποιούς οργανισμούς μπορώ να πληρώσω μέσω των ΑΤΜs;

Από το διευρυμένο δίκτυο ΑΤΜς της Τράπεζας Πειραιώς  μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές για λογαριασμούς ΔΕΗ και ΟΤΕ με χρέωση καταθετικού λογαριασμού. Μέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, winbank web banking, winbank phone banking και www.easypay.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε πληρωμές προς πάνω από 750 φορείς. 8.  Μπορώ να δω τις κινήσεις των λογαριασμών μου;

Βεβαίως, εφόσον οι λογαριασμοί σας είναι συνδεδεμένοι με την χρεωστική κάρτα σας, μπορείτε μέσω ΑΤΜ να δείτε τις 6 τελευταίες συναλλαγές σας. 9.  Πως μπορώ να δω τον αριθμό του λογαριασμού μου;

Μέσω της υπηρεσίας winbank phone banking καλώντας στο 18 28 38 εντός Ελλάδος ή στο +30 210 3288000 από το εξωτερικό ή ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking. 10.  Έχω στην κατοχή μου χρεωστική κάρτα Debit Visa του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα και δεν την έχω ενεργοποιήσει.          Θα μπορούσα να την ενεργοποιήσω;

H χρεωστική σας κάρτα Debit Visa μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιοδήποτε ΑΤΜ του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα, έως και τις 13/11/2013 14.00μ.μ.

Από τις 18/11/2013, θα μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου του Ομίλου Πειραιώς ώστε να αποκτήσετε άμεσα τη χρεωστική κάρτα Visa Debit της Τράπεζας Πειραιώς και να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας σε αυτή. Εάν είστε ήδη κάτοχος Visa Debit Πειραιώς, θα έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε σε αυτή τους λογαριασμούς σας είτε στο κατάστημα, είτε τηλεφωνικά μέσω της υπηρεσίας winbank phone banking ή μέσω της υπηρεσίας winbank web banking.