Προθεσμιακές Καταθέσεις - Πρώην CPB Bank

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Θα έχω το ίδιο επιτόκιο στην προθεσμιακή μου κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα;

Ναι, το επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σας. 2.  Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια για την προθεσμιακή που ήδη έχω; Πώς θα λάβω τα χρήματα στη λήξη της;

Τα χρήματα θα πιστωθούν στο συνδεδεμένο λογαριασμό που έχετε δηλώσει όταν ξεκίνησε η προθεσμιακή σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 3.  Η προθεσμιακή μου κατάθεση έχει αυτόματη ανανέωση. Χρειάζεται να κάνω κάτι στη λήξη της;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, θα γίνει κανονικά η αυτόματη ανανέωση την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής. 4.  Θα εκδοθεί νέα βεβαίωση για την προθεσμιακή κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα;

Δεν θα εκδοθεί νέα βεβαίωση. 5.  Θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της προθεσμιακής που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα (χρονική διάρκεια,       ημερομηνία έναρξης & λήξης, επιτόκιο);

Τα χαρακτηριστικά των προθεσμιακών καταθέσεων θα μείνουν αμετάβλητα. 6.  Θα αλλάξει ο τρόπος καταβολής των τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην       Ελλάδα (ανά μήνα ή εξάμηνο);

Ο τρόπος καταβολής των τόκων της προθεσμιακής δεν θα αλλάξει, καθώς τα χαρακτηριστικά των προθεσμιακών θα παραμείνουν αμετάβλητα. 7.  Μπορώ να κάνω προεξόφληση της προθεσμιακής που διατηρώ στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα;

Μπορείτε να κάνετε προεξόφληση για το σύνολο του κεφαλαίου της προθεσμιακής κατάθεσης. 8.  Θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ποινής προεξόφλησης για την προθεσμιακή κατάθεση που διατηρούσα στο πρώην δίκτυο       CPB Bank στην Ελλάδα;

Ο τρόπος υπολογισμού της ποινής προεξόφλησης θα παραμείνει αμετάβλητος μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής.