Λογαριασμοί Καταθέσεων - Πρώην CPB Bank

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός του λογαριασμού μου θα αλλάξει;

Ο αριθμός του λογαριασμού κατά συνέπεια και η IBAN μορφή του λογαριασμού σας θα αλλάξει. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα και να ενημερωθείτε για το νέο αριθμό του λογαριασμού σας. 2.  Έχω λογαριασμό με καρνέ επιταγών. Θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή τους;

Όχι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 3.  Τα διάφορα ταμεία συντάξεως έχουν τον ΙΒΑΝ του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα, προκειμένου να πιστώνουν τη σύνταξη.       Χρειάζεται τώρα να τους αναγγείλουμε το νέο ΙΒΑΝ ή η αλλαγή θα γίνει αυτόματα;

Όλες οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την παραλαβή και επεξεργασία μηχανογραφικών αρχείων από την Τράπεζα, στις οποίες απεικονίζεται ο παλαιός αριθμός του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα ή ο παλαιός ΙΒΑΝ (π.χ. πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών, εισερχόμενα εμβάσματα, εισερχόμενος ΔΗΣΣΕ κ.λπ.), θα εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται από τον πελάτη κάποια περαιτέρω ενέργεια. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε τα μηχανογραφικά συστήματα να κάνουν αυτόματα την αντιστοίχιση του παλαιού με το νέο αριθμό λογαριασμού ή IBAN.

Γενικές Ερωτήσεις

 1.  Έχω δώσει στον ενοικιαστή μου τον αριθμό του λογαριασμού μου για να μου καταθέτει κάθε μήνα το ενοίκιο. Χρειάζεται να κάνω       κάτι;

Παρότι η συναλλαγή θα εκτελεστεί κανονικά ακόμη και εάν δεν τον ενημερώσετε, καλό θα ήταν να του γνωστοποιήσετε το νέο σας αριθμό. 2.  Έχω πάγια εντολή πληρωμής λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ) ή ασφαλίστρων – μεταφοράς – εμβάσματος στο λογαριασμό μου. Θα       χρειαστεί να ενημερώσω με το νέο αριθμό λογαριασμού;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό. 3.  Είμαι μισθοδοτούμενος/συνταξιούχος και ο μισθός/σύνταξή μου κατατίθεται κάθε μήνα στο λογαριασμό μου. Χρειάζεται να κάνω       κάτι;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.