Υπηρεσίες Brokerage - Πρώην CPBbank

Συχνές Ερωτήσεις

 1.  Διατηρώ χαρτοφυλάκιο μετοχών στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG). Αλλάζει κάτι στον τρόπο που θα πραγματοποιώ       συναλλαγές στο εξής;

Δεν αλλάζει κάτι στη συνεργασία σας και στον τρόπο που συναλλάσσεστε με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. 2.  Ο καταθετικός λογαριασμός που τηρώ στο πρώην δίκτυο CPB Bank και χρεοπιστώνεται κατά την αγορά ή πώληση μετοχών θα       αλλάξει; Χρειάζεται να κάνω κάτι για αυτό;

Ο αριθμός λογαριασμού θα αλλάξει. Όμως οι συναλλαγές με την IBG θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά. Παρόλα αυτά καλό είναι να τους γνωστοποιήσετε το νέο σας αριθμό. 3.  Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει από τα καταστήματα της υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών; Πως μπορώ να ενημερωθώ       σχετικά;
Για τις υπηρεσίες αγοραπωλησιών μετοχών που προσφέρονται από την Τράπεζα Πειραιώς πατήστε εδώ.