Αμοιβαία Κεφάλαια - Πρώην CPBbank

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων των κορυφαίων οίκων διαχείρισης του κόσμου σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε κάθε επενδυτικό στόχο.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Τί θα γίνει με τα α/κ που είχα στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα; Πώς θα μπορώ να πραγματοποιώ συναλλαγές;

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ειδική διάδοχος του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα δυνάμει της 22.04.2013 σύμβασης μεταβίβασης συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών θεματοφυλακής του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα. Επομένως, δεν αλλάζει τίποτα στο χαρτοφυλάκιό σας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας. 2.  Πώς μπορώ να παρακολουθώ τα Αμοιβαία Κεφάλαιά μου;

Mέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και μέσω των εναλλακτικών καναλιών (winbank web και phone banking) μπορείτε να παρακολουθείτε την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας. Επίσης, στα Καταστήματα και στο Internet (www.piraeusbank.gr) είναι διαθέσιμο το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για όλα τα Α/Κ του Ομίλου, στο οποίο εμφανίζονται οι τιμές και οι αποδόσεις των Α/Κ. 3.  Θα συνεχίσω να λαμβάνω κάποιο statement σχετικά με την αποτίμηση των α/κ που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιο μου;

Βεβαίως, θα λαμβάνετε σε εξαμηνιαία βάση, στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, αναλυτικό statement για τα Α/Κ που διατηρείτε στο χαρτοφυλάκιό σας. Το statement περιλαμβάνει:
  • Αποτίμηση επενδύσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου
  • Πλήθος ενεργών μεριδίων
  • Καθαρή τιμή μεριδίου
  • Τρέχουσα Αξία σε EUR
  • Ποσοστιαία διάρθρωση χαρτοφυλακίου
  • Τιμή μετατροπής Ξένου Νομίσματος σε EUR
  • Κινήσεις (συμμετοχές, εξαγορές, μετατροπές) που πραγματοποιήθηκαν ανά Α/Κ κατά την περίοδο του εξαμήνου

Γενικές ερωτήσεις

 1.  Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για το ενημερωτικό υλικό των α/κ κεφαλαίων που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιό μου;

Το σύνολο του ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια (factsheet, KIIDs, Ενημερωτικό Δελτίο, Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση) είναι διαθέσιμο στο site της τράπεζας www.piraeusbank.gr.