Στεγαστικά Δάνεια - Πρώην CPBbank

Η Τράπεζα Πειραιώς από 15 έως 16 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει την ενοποίηση των συστημάτων της πρώην CPB Bank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Από αυτή τη διαδικασία δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στους όρους του στεγαστικού δανείου που έχετε λάβει από την πρώην CPB Bank, για το οποίο και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στη σύμβαση που υπογράψατε.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του στεγαστικού σας δανείου.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει       ότι έχει αλλάξει το δάνειό μου;

Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δανείου σας. Τόσο με τον προηγούμενο όσο και με τον νέο σας αριθμό λογαριασμού θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή σας από το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;

Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του στεγαστικού σας δανείου δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση. 3.  Μπορώ να κάνω μερική ή ολική εξάλειψη της προσημείωσης μου σε περίπτωση μερικής ή ολικής προεξόφλησης του δανείου μου;       Ποιές είναι οι απαραίτητες ενέργειες;

Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο κατάστημα χορήγησης του δανείου σας για να σας κατευθύνει προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. 4.  Στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα το δάνειο μου εξοφλείτο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που διατηρούσα.       Θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

Ναι. Θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας. 5.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ);

Θα μπορείτε να ενημερώνεστε από όλο το δίκτυο καταστημάτων, και από τις υπηρεσίες winbank internet, winbank phone banking και mobile application. 6.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;

Τα χαρακτηριστικά του δανείου σας που βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις που είχατε μέχρι σήμερα.