Καταναλωτικά Δάνεια - Πρώην CPBbank

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Τι επιτόκιο θα έχει το δάνειό μου μετά την ενοποίηση συστημάτων;

Το επιτόκιό σας θα είναι αυτό που έχει συμφωνηθεί με το πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα. 2.  Θα υπάρξει τροποποίηση της δόσης του δανείου μου;

Η δόση σας όπως και η ημερομηνία πληρωμής θα είναι ίδια με αυτήν που είχατε πριν την ενοποίηση 3.  Θα υπάρξει μεταβολή στη διάρκεια του δανείου μου;

Η διάρκεια του δανείου σας θα είναι αυτή που έχετε συμφωνήσει με το πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα.  4.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ.)

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile App. 5.  Στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα το δάνειό μου εξοφλούνταν αυτόματα μέσω του καταθετικού μου λογαριασμού. Θα       συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

Σωστά. Ο καταθετικός σας λογαριασμός όπως και το δάνειο σας, θα μεταπτωθούν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή της αυτόματης εξόφλησης. 6.  Θα μπορώ να κάνω κατάθεση στο λογαριασμό του δανείου μου σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας       Πειραιώς;

Φυσικά, το διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιμο για όλες τις συναλλαγές σας. 7.  Έχω καταναλωτικό δάνειο και στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα και στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα πληρώνω δύο       διαφορετικές δόσεις στα δύο δάνεια ή θα ενοποιηθούν;

Προς το παρόν θα συνεχίσετε να εξοφλείτε κανονικά τα δάνειά σας και εφόσον τεθεί ζήτημα συγχώνευσής τους, θα ενημερωθείτε από την Tράπεζα. 8.  Μέχρι σήμερα, είχα τη δυνατότητα να πληρώνω απευθείας το τοκοχρεωλυτικό δάνειό μου με τη χρεωστική μου κάρτα μέσω ΑΤΜ,       καταστήματος αλλά και web banking. Μετά θα έχω αυτήν τη δυνατότητα;

Το δάνειό σας είναι συνδεδεμένο με καταθετικό λογαριασμό (λογαριασμός εξυπηρέτησης του δανείου). Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου, στο λογαριασμό αυτό θα μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μέσω όλων των ATM, του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, και των υπηρεσιών winbank web banking, winbank phone banking, προκειμένου να εξοφληθεί αυτόματα η μηνιαία δόση σας. 9.  Θα χρειαστεί να υπογράψω νέα σύμβαση για το δάνειό μου;

Θα ισχύει η αρχική σύμβαση που έχετε υπογράψει με το πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα. 10.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι         έχει αλλάξει το δάνειο μου;

Το δάνειό σας ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις που είχατε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων του πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα με την Τράπεζα Πειραιώς και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του δανείου σας. 11.  Θα έχω την δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας         Πειραιώς;

Βεβαίως, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση μέσω οποιοδήποτε καταστήματος του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε σύνδεση και μέσω internet banking ή Phone Banking εφόσον έχετε κωδικούς εξυπηρέτησης. 12.  Το επιτόκιο που είχα για το όριο υπερανάληψης του λογαριασμού μου θα υποστεί κάποια μεταβολή;

Το επιτόκιό σας θα είναι ίδιο με αυτό που είχατε πριν την ενοποίηση. 13.  Το δάνειο μου έχει καθυστέρηση, πού θα μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;

Σε όποιο από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς σας εξυπηρετεί. 14.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;

Μάλιστα, θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν. 15.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να λάβω βεβαίωση τόκων προηγούμενων ετών;

Σε οποιοδήποτε κατάστημα σας εξυπηρετεί. 16.  Έχω δάνειο στο πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα το οποίο εξοφλώ μέσω ΕΛ.ΤΑ με ταχυ-πληρωμή. Θα μπορώ να συνεχίσω με         αυτό τον τρόπο εξόφλησης;

Έχει γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους πελάτες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί, σχετικά με την παύση αυτής της δυνατότητας, λόγω διεύρυνσης του δικτύου και δυνατότητας εξυπηρέτησής σας σε κατάστημα της περιοχής σας, αλλά και μέσω των υπηρεσιών winbank web banking, winbank phone banking. 17.  Σε περίπτωση που έχω ήδη δάνειο από το πρώην δίκτυο CPB Bank στην Ελλάδα και μετά τη μετάπτωση αιτηθώ για άλλο ένα από         την Τράπεζα Πειραιώς. Τότε θα πρέπει το νέο να αποπληρώσει το προηγούμενο ή θα έχω ενεργά δύο δάνεια;

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, θα έχετε δύο ενεργά δάνεια. 18.  Το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου μου θα αλλάζει με τον ίδιο τρόπο που άλλαζε μέχρι σήμερα;

Θα μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο. Εφόσον μελλοντικά τεθεί ζήτημα αλλαγής, θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα. 19.  Το δάνειο μου έχει προνομιακό επιτόκιο λόγω της συνέπειας στις πληρωμές μου, θα εξακολουθήσω να έχω αυτό το προνόμιο;

Μάλιστα, θα έχετε αυτό το προνόμιο και μετά την ενοποίηση. Ωστόσο, υποχρεούστε να συνεχίσετε τις εμπρόθεσμες καταβολές σας προκειμένου να επωφελείστε από το προνομιακό επιτόκιο. 20.  Η δόση του δανείου μου θα πρέπει να καταβληθεί σε μη εργάσιμη ημέρα. Πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή;

Η καταβολή της δόσης θα γίνεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 21.  Είχα ενημερωθεί ότι ο λογαριασμός μου έχει δικαίωμα υπερανάληψης, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ χρήση. Θα μπορώ να κάνω         αίτηση για την ενεργοποίηση του;

Βεβαίως, σε οποιοδήποτε κατάστημα του διευευμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραίως, εφόσον ο νέος λογαριασμός σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργικότητα (είναι λογαριασμός τρεχούμενος). Διαφορετικά, πρέπει να ανοίξετε νέο λογαριασμό.