Ενοποίηση ATE web banking και winbank

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς υποδέχεται από την Κυριακή 23 Ιουνίου τους πελάτες και χρήστες του web banking της πρώην ΑΤΕ. Οι νέοι χρήστες θα μπορούν πλέον να επωφεληθούν και αυτοί από τις λειτουργίες που προσφέρει η πιο βραβευμένη υπηρεσία web banking του Ελληνικού χώρου, η οποία ήδη φιλοξενεί χρήστες από 7 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης, οι χρήστες της πρώην ΑΤΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πλήθος νέων υπηρεσιών και λειτουργιών, όπως:

 • Την πολυβραβευμένη υπηρεσία winbank web banking η οποία προσφέρει περισσότερες από 800 διαφορετικές συναλλαγές καλύπτοντας το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρικών πελατών

  • Διαχείριση όλου του Χαρτοφυλακίου ΠροΪόντων, online άνοιγμα προϊόντων, πάνω από 700 πληρωμές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πρωτοποριακές συναλλαγές, δυνατότητα για αγοραπωλησίες μετοχών σε περισσότερα από 30 Διεθνή Χρηματιστήρια και πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων με διαφορετικά όρια για εταιρικούς πελάτες
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω του winbank phone banking
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές mobile banking για κινητά iPhone και Android
 • Πλήρης ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω της υπηρεσίας winbank Alerts για συναλλαγές σε Λογαριασμούς, Κάρτες, Πάγιες Εντολές καθώς και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Από πού μπορώ να μπω στο web banking της Τράπεζας Πειραιώς και ποιούς κωδικούς θα χρησιμοποιήσω για την είσοδο μου;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι www.winbank.gr. Οι κωδικοί εισόδου σας θα παραμείνουν οι ίδιοι με αυτούς που κάνατε είσοδο στο web banking της ΑΤΕ και θα τους πληκτρολογείτε στην αρχική οθόνη εισόδου της winbank. Σημείωση: Αν είστε εταιρικός χρήστης (νομικό πρόσωπο), θα πληκτρολογείτε στο πεδίο «Username» το corporate id & το user id συνεχόμενα με μία τελεία (.) ενδιάμεσα. Για παράδειγμα αν το corporate id σας είναι «company» και το user id «user1», θα τα καταχωρήσετε ως company.user1  2.  Ποιά είναι η αντιστοιχία στην καταχώρηση των κωδικών που έχω από το web banking της ΑΤΕ στην πλατφόρμα της winbank        προκειμένου να κάνω επιτυχημένη είσοδο;

Η αντιστοιχία στην χρήση των κωδικών σας στην πλατφόρμα της winbank είναι η εξής:

Ιδιώτες:
  • Στο πεδίο «Username» θα καταχωρείτε τον «Κωδικό Χρήστη»
  • Στο πεδίο «Password» θα καταχωρείτε τον «Μυστικό Κωδικό»

Εταιρίες (Νομικά πρόσωπα):
  • Στο πεδίο «Username» θα καταχωρείτε τα «Corporate id.Κωδικό Χρήστη»
  • Στο πεδίο «Password» θα καταχωρείτε τον «Μυστικό Κωδικό»


 3.  Είμαι κάτοχος κωδικών της winbank και κάνοντας είσοδο στην υπηρεσία εξακολουθώ να έχω εικόνα μόνο των προϊόντων της        Τράπεζας Πειραιώς και όχι και αυτών που διατηρώ και στην πρώην ΑΤΕbank. Τι ενέργειες θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & της πρώην ATEbank που σας εξυπηρετεί, προκειμένου οι υπάλληλοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει μοναδικοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων που είχατε δηλώσει στις δυο τράπεζες. Εφόσον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, πλέον κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς της winbank, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα που διατηρείτε τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και στην πρώην ΑΤΕbank.

Ωστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, έχετε την δυνατότητα κάνοντας είσοδο στην υπηρεσία winbank web banking με τους κωδικούς που κάνατε είσοδο στο web banking της ΑΤΕbank να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα της πρώην ΑΤΕbank και αντίστοιχα κάνοντας είσοδο στην πλατφόρμα της winbank με τους κωδικούς που κάνατε είσοδο στην winbank να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα της Πειραιώς. 4.  Θα πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένη ενέργεια για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία winbank web banking;

Ιδιώτες: Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια καθώς με την πρώτη επιτυχημένη είσοδό σας στην υπηρεσία winbank web banking αποδέχεσθε ηλεκτρονικά τη νέα σας σύμβαση.

Εταιρίες: Θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας σας να προσέλθει σε κάποιο κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην ΑΤΕbank και να υπογράψει τη νέα σύμβαση για την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 5.  Το e-token που χρησιμοποιούσα στο web banking της πρώην ΑΤΕbank θα εξακολουθώ να το χρησιμοποιώ;

H συσκευή e-token της υπηρεσίας ATE Web banking καταργείται και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις συναλλαγές σας στη winbank.

Το extraPIN αντιστοιχεί στον «Κωδικό token». Η καταχώρηση extraPIN κατά την είσοδό σας στη winbank είναι προαιρετική και μόνο εφόσον έχετε προμηθευτεί τη συσκευή extraPIN generator της Τράπεζας Πειραιώς.

Η χρήση του extraPIN είναι απαραίτητη για συγκεκριμένες συναλλαγές π.χ. μεταφορές σε τρίτους, εμβάσματα. Το extraPIN είτε αποστέλλεται με ΔΩΡΕΑΝ SMS στο κινητό που έχετε δηλώσει είτε μέσω της συσκευής extraPIN generator που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα της Τράπεζας.

 6.  Η χρήση του e-token προσέδιδε μια επιπλέον ασφάλεια στις συναλλαγές μου. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη υπηρεσία στην Tράπεζα        Πειραιώς;

Μέσα από την υπηρεσία winbank web banking έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε δωρεάν την αντίστοιχη υπηρεσία του SMS extraPIN, η οποία απαιτείται σε όλες τις εγχρήματες συναλλαγές (εμβάσματα, μεταφορές κτλπ). Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα δέχεσθε ένα SMS στο κινητό σας που θα περιέχει έναν επιπλέον κωδικό ασφαλείας όταν ξεκινάτε να εκτελείτε εγχρήματες συναλλαγές. Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή του SMS ο επιπλέον κωδικός έχει ισχύ ενός λεπτού της ώρας.

Βέβαια μπορείτε να προμηθευτείτε και από το κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & της πρώην ΑΤΕbank που σας εξυπηρετεί την αντίστοιχη συσκευή token προκειμένου να τη χρησιμοποιείτε ακόμα και ως προαπαιτούμενη για την είσοδό σας στην πλατφόρμα winbank. 7.  Εφόσον πλέον το e-token δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να το επιστρέψω σε κάποιο κατάστημα;

Όχι, δε χρειάζεται να το επιστρέψετε σε κάποιο κατάστημα καθώς πλέον δεν λειτουργεί. 8.  Πώς θα μπορούσα μέσω της υπηρεσίας winbank web banking να επαναφέρω τα όρια στις συναλλαγές που είχα θέσει στο web        banking της πρώην ΑΤΕbank;

Ιδιώτες: Οι Ιδιώτες στη winbank κατά βάση δεν χρησιμοποιούν ειδικά όρια και περιορισμούς στις συναλλαγές τους. Αν ωστόσο για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να έχετε όρια ή να θέσετε περιορισμούς, επικοινωνήστε είτε τηλεφωνικά στο 18 28 38 ή 210 3288000, είτε μέσω e-mail στο support@winbank.gr για να μας ενημερώσετε σχετικά και να προβούμε στις αντίστοιχες ενέργειες.

Εταιρίες: Τα όρια στις συναλλαγές που έχετε ορίσει, είναι βασισμένα στα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχετε προσκομίσει στο κατάστημα συνεργασίας σας κατά τη σύναψη της σύμβασής σας. 9.  Μπορώ να δω τις κινήσεις του λογαριασμού μου στην πρώην ΑΤΕbank και για πόσο χρονικό διάστημα;

Θα πρέπει μέσω της υπηρεσίας winbank web banking να κατευθυνθείτε στο menu με το Ιστορικό Κινήσεων Λογαριασμών πρώην ΑΤΕ. Από εκεί μπορείτε να δείτε τις κινήσεις του λογαριασμού για το τελευταίο εξάμηνο.  10.  Μπορώ να δω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου;

Ναι, μπορείτε. 11.  Μπορώ να δω και να διαχειριστώ τις πιστωτικές μου κάρτες της πρώην ΑΤΕbank;

Θα μπορείτε να δείτε τις πιστωτικές σας κάρτες στις επιλογές του μενού “Πιστωτικές Κάρτες”, “Ανάλυση Λογαριασμού”, ”Αναλυτικά Στοιχεία”, “Μηνιαίοι Λογαριασμοί” (+pdf). Θα μπορείτε να πληρώνετε την πιστωτική σας κάρτα της πρώην ΑΤΕbank στην επιλογή «Πληρωμή Πιστωτικής» και έχετε τη δυνατότητα να προβείτε και σε αίτηση αυτόματης εξόφλησης. 12.  Πραγματοποιούσα την πληρωμή μου προς ένα φορέα ή επιχείρηση, μέσω του web banking της πρώην ΑΤΕbank. Πώς θα          εξυπηρετούμαι πλέον;

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνταν από τους πελάτες του web banking της πρώην ΑΤΕbank (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων) θα πραγματοποιούνται πλέον από την υπηρεσία winbank web banking. Επιπλέον, έχετε την δυνατότητα πραγματοποίησής τους μέσω του www.easypay.gr καθώς και της υπηρεσίας winbank phone banking.