Προθεσμιακές Καταθέσεις - Πρώην ΑΤΕbank

Ανάλογα με το προϊόν που επιλέγετε μπορείτε να λαμβάνετε τους τόκους σας προκαταβολικά, αλλά και να αυξάνετε ή μειώνετε το κεφάλαιο της Προθεσμιακής Κατάθεσης σας.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Θα έχω το ίδιο επιτόκιο στην Π/Κ;

Ναι, το επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία λήξης της Π/Κ σας.


 2.  Τα χαρακτηριστικά (διάρκεια, ημερομηνία έναρξης & λήξης, επιτόκιο) της Π/Κ που διατηρούσα στην πρώην ΑΤΕbank, θα       παραμείνουν ίδια;

Η διάρκεια, η ημερομηνία έναρξης & λήξης και το επιτόκιο θα παραμείνουν αμετάβλητα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι Προθεσμιακές καταθέσεις τύπου ΑΠΟΔΟΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για τις οποίες θα ανοιχθούν αιτήσεις Π/Κ μηνιαίας διάρκειας με αυτόματη ανανέωση μέχρι την τελική λήξη τους.


 3.  Διατηρώ Π/Κ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και στις 25/06/2013 έλαβα ποσό τόκων παρότι δεν έχει φτάσει ακόμα η ημερομηνία       εκτοκισμού. Τι έχει συμβεί;

Για την Π/Κ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που διατηρούσατε, παρότι ο εκτοκισμός θα ολοκληρωνόταν στη λήξη της, υπήρξε η εξής διαφοροποίηση:

Κατά τη μετάπτωση (στις 21/6) πιστώθηκε ο λογαριασμός εξυπηρέτησης με το συνολικό ποσό των τόκων που έχει υπολογιστεί έως και την πιο πρόσφατη ημερομηνία αλλαγής επιτοκίου.

Για τις προθεσμιακές καταθέσεις που μεταπτώθηκαν ανοίχθηκε αίτηση με την ημερομηνία έναρξης και λήξης της τρέχουσας τοκοφόρας περιόδου. Στο εξής, οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα ανανεώνονται αυτόματα για την ίδια διάρκεια μέχρι την τελική ημερομηνία λήξης τους.

Κατά την ανανέωση θα εκτελούνται αυτόματα οι σχετικές λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς εξυπηρέτησης της προθεσμιακής κατάθεσης.

Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα από το διευρυμένο δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην ΑΤΕbank για περισσότερες πληροφορίες για την Π/Κ σας.

Γενικές ερωτήσεις

 1.  Αν προχωρήσω σε ολική προεξόφληση της Π/Κ που διατηρώ, τι θα πρέπει να πληρώσω ως ποινή;

Η ποινή υπολογίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο που ίσχυε κατά το άνοιγμα του προθεσμιακού λογαριασμού.


 2.  Χρειάζεται Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια για την προθεσμιακή που ήδη έχω; Πως θα λάβω τα χρήματα στην λήξη της;

Τα χρήματα θα πιστωθούν στο συνδεδεμένο λογαριασμό που έχετε δηλώσει όταν ξεκίνησε η προθεσμιακή σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας προκειμένου να επιβεβαιώσετε με ποιον από τους καταθετικούς λογαριασμούς που διατηρείτε στην τράπεζα συνδέεται η Π/Κ σας.


 3.  Έχω Π/Κ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και δεν θέλω να έχω εκτοκισμό κάθε μήνα και θέλω αυτό που είχα συμφωνήσει από την αρχή.        Πώς μπορώ να το αλλάξω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & της πρώην ATEbank που σας εξυπηρετεί για περισσότερες πληροφορίες.


 4.  Μπορώ να κάνω μερική προεξόφληση της Π/Κ που διατηρώ;

Δεν υφίσταται η εν λόγω δυνατότητα. Θα πρέπει είτε να περιμένετε να λήξει είτε να προχωρήσετε σε ολική προεξόφληση της Π/Κ σε συνεργασία με τους συναδέλφους του καταστήματος που συνεργάζεστε.