Λογαριασμοί - Πρώην ΑΤΕbank

Πλέον έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση όλων των καινοτόμων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως winbank web banking, winbank phone banking καθώς και winbank mobile banking.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός του λογαριασμού μου θα αλλάξει;

Ο αριθμός του λογαριασμού σας θα αλλάξει, καθώς θα προστεθεί το 6 στην αρχή και θα αντικατασταθούν τα δύο τελευταία ψηφία του λογαριασμού σας με ένα νέο αριθμό. Αν, για παράδειγμα, ο αριθμός λογαριασμού σας ήταν “002-02-002861-32”, η μορφή που θα έχει στο εξής ενδεικτικά είναι “6 002-02-002861-5”. Αυτό συνεπάγεται ότι θα μεταβληθεί και ο IBAN αριθμός του λογαρισμού σας.


 2.  Έχω λογαριασμό με καρνέ επιταγών. Θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή τους;

Όχι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.


 3.  Τα διάφορα ταμεία συντάξεως έχουν τον IBAN της πρώην ΑΤΕbank, προκειμένου να πιστώνουν τη σύνταξη. Χρειάζεται τώρα να       τους αναγγείλουμε το νέο ΙΒΑΝ ή η αλλαγή θα γίνει αυτόματα;

Όλες οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την παραλαβή και επεξεργασία μηχανογραφικών αρχείων από την Τράπεζα, στις οποίες απεικονίζεται ο παλαιός αριθμός της πρώην ATEbank ή ο παλαιός αριθμός IBAN (π.χ. πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών, εισερχόμενα εμβάσματα, εισερχόμενος ΔΗΣΣΕ κ.λπ.), θα εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται από τον πελάτη κάποια περαιτέρω ενέργεια. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε τα μηχανογραφικά συστήματα να κάνουν αυτόματα την αντιστοίχιση του παλαιού με το νέο αριθμό λογαριασμού ή IBAN.

Γενικές ερωτήσεις

 1.  Έχω δώσει στον ενοικιαστή μου τον αριθμό του λογαριασμού μου για να μου καταθέτει κάθε μήνα το ενοίκιο. Χρειάζεται να κάνω        κάτι;

Παρότι η συναλλαγή θα εκτελεστεί κανονικά ακόμη και εάν δεν τον ενημερώσετε, καλό θα ήταν να του γνωστοποιήσετε το νέο σας αριθμό.


 2.  Έχω πάγια εντολή πληρωμής λογαριασμών (πχ ΔΕΗ) ή ασφαλίστρων – μεταφοράς – εμβάσματος στο λογαριασμό μου. Θα χρειαστεί        να ενημερώσω με το νέο αριθμό λογαριασμού;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία μεταβολή, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.


 3.  Είμαι μισθοδοτούμενος/συνταξιούχος και ο μισθός/σύνταξή μου κατατίθεται κάθε μήνα στο λογαριασμό μου. Χρειάζεται να κάνω       κάτι;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.


 4.  Είμαι αγρότης και για τις επιδοτήσεις έχω δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Χρειάζεται να κάνω κάτι;

Όχι δε θα χρειαστεί να προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το νέο σας λογαριασμό.


 5.  Μπορούν να εισπραχθούν επιταγές έκδοσης πρώην ΑΤΕbank στα ταμεία του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας       Πειραιώς και πρώην ΑΤΕbank;

Στα ταμεία του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς γίνονται δεκτές τραπεζικές επιταγές ή επιταγές ιδιωτών, έκδοσης πρώην ΑΤΕbank.