Υπηρεσίες Brokerage - Πρώην ΑΤΕbank

Μέσω της υπηρεσίας winbank web banking & winbank phone banking αποκτάτε πρόσβαση για αγορά και πώληση μετοχών στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Πώς μπορώ να δώσω εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχών στο Χ.Α.;

Μπορείτε να δώσετε εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχών στο Χ.Α με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Με φυσική παρουσία σας σε κατάστημα της τράπεζας
  • Ηλεκτρονικά μέσω της winbank web banking
  • Τηλεφωνικά μέσω της winbank phone banking
  • Μέσω της εφαρμογής mobile banking στο κινητό σας (iPhone & Android Apps ή m.winbank.gr)


 2.  Πώς θα ενημερώνομαι για τις εκτελεσμένες εντολές μου καθώς και για τα έξοδα που με επιβαρύνουν;

Καθημερινά με την οριστικοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εφόσον έχουν εκτελεστεί οι εντολές σας, λαμβάνετε «επιβεβαιωτικό εκτέλεσης εντολών» μέσω e-mail ή μέσω ταχυδρομείου στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των εκτελεσμένων εντολών, οι προμήθειες και τα λοιπά έξοδα. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία των Χρηματιστηριακών Alerts η οποία σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο μέσω email/SMS/Τηλεφωνικής Κλήσης για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών εντολών σας.


 3.  Διατηρούσα Χαρτοφυλάκιο μετοχών στην πρώην ATEBank. Τι θα γίνει με αυτές; Χρειάζεται να κάνω κάτι;

Όχι δεν χρειάζεται. To χαρτοφυλάκιο μετοχών που είχατε στην πρώην ΑΤΕbank παραμένει ως έχει και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις εντολές σας.


 4.  Τι δυνατότητες έχω μέσω winbank web banking και winbank phone banking;
  • Δωρεάν παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑ και των τιμών διαπραγμάτευσης των μετοχών σε πραγματικό χρόνο καθώς και βάθος αγοράς 5
  • Ταχύτητα και ασφάλεια στη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
  • Ακύρωση των ανεκτέλεστων ή των μερικώς ανεκτέλεστων εντολών
  • Μεταβολή της τιμής μετοχής σε ανεκτέλεστη εντολή
  • Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών
  • Ενημέρωση αποτίμησης χαρτοφυλακίου μετοχών
  • Ενημέρωση για οικονομικά, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα
  • Η πλειονότητα των παραπάνω λειτουργιών προσφέρεται τόσο για το Ελληνικό όσο και για περισσότερα από 30 διεθνή χρηματιστήρια

Γενικές ερωτήσεις

 1.  Χρειάζεται να κάνω κάτι επιπλέον για να έχω πρόσβαση στα διεθνή χρηματιστήρια;

Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κατάστημα προκειμένου να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να διαβιβάζετε τις εντολές σας μέσω του winbank web banking & του winbank phone banking.


 2.  Μπορώ να δώσω εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια;

Ναι, τώρα μπορείτε να δώσετε εντολή για διεθνή χρηματιστήρια με τους ακόλουθους τρόπους: 3.  Τι δυνατότητες θα έχω για τα διεθνή χρηματιστήρια;
  • Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑ και των τιμών διαπραγμάτευσης των μετοχών σύμφωνα με δεδομένα που λαμβάνουμε από το Bloomberg
  • Ταχύτητα και ασφάλεια στη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
  • Ακύρωση των ανεκτέλεστων ή των μερικώς ανεκτέλεστων εντολών
  • Μεταβολή της τιμής μετοχής σε ανεκτέλεστη εντολή
  • Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών
  • Ενημέρωση αποτίμησης χαρτοφυλακίου μετοχών
  • Ενημέρωση για οικονομικά, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα