Αμοιβαία Κεφάλαια - Πρώην ΑΤΕbank

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων των κορυφαίων οίκων διαχείρισης του κόσμου σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε κάθε επενδυτικό στόχο.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Τι θα γίνει με τα Α/Κ που είχα στην ΑΤΕ;

Από τις 25 Ιουνίου, η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των Α/Κ της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και δεν θα αλλάξει τίποτα στα αμοιβαία σας. 2.  Πώς μπορώ να παρακολουθώ τα Αμοιβαία Κεφάλαιά μου;

Mέσω του διευρυμένου δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς & πρώην ΑΤΕbank, καθώς και μέσω των εναλλακτικών καναλιών (winbank web και phone banking) μπορείτε να παρακολουθείτε την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας. Επίσης, στα καταστήματα και στο Internet (www.piraeusbank.gr & www.piraeusaedak.gr) είναι διαθέσιμο το Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης για όλα τα Α/Κ του Ομίλου, στο οποίο εμφανίζονται οι τιμές και οι αποδόσεις των Α/Κ. 3.  Θα συνεχίσω να λαμβάνω κάποιο statement σχετικά με την αποτίμηση των Α/Κ που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιό μου;

Βεβαίως, θα λαμβάνετε σε εξαμηνιαία βάση, στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, αναλυτικό statement για τα Α/Κ που κατέχετε από την Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Το statement περιλαμβάνει:

  • Αποτίμηση επενδύσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εξαμήνου
  • Πλήθος ενεργών μεριδίων
  • Αξία κτήσης σε Ευρώ
  • Καθαρή τιμή μεριδίου
  • Τρέχουσα αξία σε Ευρώ
  • Ποσοστιαία διάρθρωση χαρτοφυλακίου
  • Κινήσεις (συμμετοχές, εξαγορές, μετατροπές) που έλαβαν χώρα ανά Α/Κ κατά την περίοδο του εξαμήνου

Γενικές ερωτήσεις

 1.  Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις 3μηνίαιες εκθέσεις των Α/Κ που διατηρώ στο χαρτοφυλάκιό μου;

Η συνοπτική περιγραφή και η τριμηνιαία αποτίμηση για όλα τα Α/Κ είναι διαθέσιμες στο internet site της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (www.piraeusaedak.gr). Αναλυτικά, στην ενότητα Προϊόντα και Υπηρεσίες > Αμοιβαία Κεφάλαια > ανά κατηγορία Α/Κ εμφανίζεται η συνοπτική περιγραφή και η τριμηνιαία αποτίμηση όλων των διαθέσιμων Α/Κ. Η εν λόγω πληροφόρηση περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επενδυτικό σκοπό Α/Κ
  • Νόμισμα αποτίμησης Α/Κ
  • Σύνθεση χαρτοφυλακίου
  • Γεωγραφική και κλαδική κατανομή
  • Τις 5 ή 10 μεγαλύτερες τοποθετήσεις του Α/Κ
  • Ετήσιες και σωρευτικές αποδόσεις του Α/Κ
  • Λοιπά στατιστικά στοιχεία
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, την τρέχουσα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας.