Στεγαστικά Δάνεια - Πρώην ΑΤΕbank

Η Τράπεζα Πειραιώς από 22 έως 24 Ιουνίου 2013 πραγματοποίησε την ενοποίηση των συστημάτων της πρώην ΑΤΕbank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Από αυτή τη διαδικασία δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους του στεγαστικού δανείου που έχετε λάβει από την πρώην ΑΤΕbank, για το οποίο και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στη σύμβαση που υπογράψατε.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του στεγαστικού σας δανείου.

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει         ότι έχει αλλάξει το δάνειό μου;

Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δανείου σας. Τόσο με τον προηγούμενο όσο και με τον νέο σας αριθμό λογαριασμού θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή σας από το ενοποιημένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της πρώην ATEbank. 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;

Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του στεγαστικού σας δανείου δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη υποθήκη κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση. 3.  Μπορώ να κάνω μερική ή ολική εξάλειψη της υποθήκης μου σε περίπτωση μερικής ή ολικής προεξόφλησης του δανείου μου;         Ποιές είναι οι απαραίτητες ενέργειες και ποια τα έξοδα;

Θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα στο κατάστημα χορήγησης του δανείου σας για να σας κατευθύνει για τις απαραίτητες ενέργειες. Για την παραπάνω διαδικασία δεν απαιτούνται έξοδα. 4.  Στην πρώην ΑΤΕbank το δάνειο μου εξοφλούνταν αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που διατηρούσα. Θα συνεχίζει να         εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;

Ναι. Θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας. 5.  Μέχρι σήμερα, είχα δυνατότητα να πληρώνω απευθείας το δάνειό μου με την χρεωστική μου κάρτα μέσω ΑΤΜ,         καταστήματος αλλά και internet banking. Μετά θα έχω αυτή τη δυνατότητα;

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το δάνειό σας με λογαριασμό για την εξυπηρέτησή του, στον οποίο θα μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μέσω ATM, καταστήματος, internet ή phone banking, προκειμένου να εξοφληθεί αυτόματα η μηνιαία δόση σας. Εάν το δάνειό σας δεν συνδεθεί με λογαριασμό, θα έχετε τη δυνατότητα της πληρωμής του με μετρητά, σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας. 6.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; [ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ];

Θα μπορείτε να ενημερωθείτε από όλο το δίκτυο καταστημάτων, και από τις υπηρεσίες Winbank internet, Winbank phone banking και mobile application. 7.  Θα υπάρξουν μεταβολές σε όρους του δανείου μου όπως π.χ η δυνατότητα προεξόφλησης;

Όλοι οι όροι που έχουν συμφωνηθεί θα ισχύουν ως έχουν και μετά την ενοποίηση των συστημάτων. Σε περιπτώσεις όπου επιθυμείτε εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τους όρους του δανείου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.