Δάνεια αγροτών

Συχνές ερωτήσεις

 1.  Έχω ήδη ένα αγροτικό δάνειο από την πρώην ATEbank. Τι συμβαίνει μετά την ενοποίηση των δύο τραπεζών;

Εάν έχετε ένα δάνειο από τα παρακάτω:
  • Ευέλικτο Χρηματοδοτικό Δάνειο Νέων Αγροτών
  • Βραχυπρόθεσμα Καλλιεργητικά – Κτηνοτροφικά
  • Βραχυπρόθεσμα και Μεσοπρόθεσμα Δάνεια για Αλιευτικά Σκάφη
  • Βραχυπρόθεσμα και Μεσοπρόθεσμα Δάνεια για Υδατοκαλλιέργιες
  • Ευέλικτο Χρηματοδοτικό Δάνειο Νέων Αγροτών
  • Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Γεωργικού Τομέα
τότε θα εξακολουθήσετε να το έχετε με τους ίδιους όρους και τα ίδια χαρακτηριστικά.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με κάποιο από τα παραπάνω δάνεια αγροτών, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς & της πρώην ATEbank.

Τα παραπάνω αγροτικά δανεια δε θα διατίθενται πλέον σε νέους πελάτες αλλά σύντομα θα ανακοινωθούν από την τράπεζα Πειραιώς νέα δάνεια που θα εξυπηρετούν αντίστοιχους σκοπούς και ανάγκες. 2.  Έχω ήδη το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (Α.Δ.Α.) από την πρώην ATEbank. Αλλάζει κάτι μετά την ενοποίηση των δύο τραπεζών;

Όχι, το δάνειο σας εξακολουθεί να παραμένει ενεργό και με τους ίδιους όρους και χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο κίνησης που δημιουργήθηκε για να καλύπτει γρήγορα και εύκολα όλες τις ανάγκες σας σε μετρητά.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φυσικά πρόσωπα, αγρότες κατά κύριο ή μη επάγγελμα και ατομικές επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα (Φυτική, Ζωική, Δασική, Αλιευτική παραγωγή).


Χαρακτηριστικά:

  • ύψος αγροτικού δανείου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της εκμετάλλευσης
  • δυνατότητα αποπληρωμής μόνο των τόκων σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ποσού που αποπληρώνεται
  • επίλυση του προβλήματος της χρονικής απόκλισης μεταξύ των δόσεων του δανείου και των εσόδων από την πώληση των προϊόντων και τις επιδοτήσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αλλά και για την ανανέωσή του αγροτικού σας δανείου, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα από το διευρυμένο πλέον δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς & της πρώην ATEbank.