Στεγαστικό Δάνειο

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΞΟΔΑ
Με μισθοδοσία
Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1M με προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση* μειωμένη κατά 0,50% από την εκάστοτε τιμολόγηση για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας. Το εύρος περιθωρίου κυμαίνεται ενδεικτικά από περίπου 3,00% έως 5,00%  κατά περίπτωση. Η  διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να ανέλθει  έως 360 μήνες ανάλογα με το σκοπό του δανείου. 


Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος
Χωρίς μισθοδοσία
Έξοδα: 50% έκπτωση στα έξοδα εξέτασης αιτήματος
(σήμερα €175)
*Το εύρος τιμολόγησης εξαρτάται από το σκοπό, το ποσοστό χρηματοδότησης του ακινήτου, τα κόστη ρευστότητας, κεφαλαίων και πιστωτικού κινδύνου.

Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. N.128/75 (0,12%).

Σημειώνεται ότι ο εκτοκισμός των κυμαινόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων βάσει του διατραπεζικού δείκτη επιτοκίου Euribor 1Μ, θα ακολουθεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι όπως αυτή θα ισχύει για το σύνολο του πελατειακού κοινού.

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγεται σε ένα εκ των τεσσάρων Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Απόστρατοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι (μόνιμοι ή επί συμβάσει) πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Μέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) των εν ζωή ή/ και των αποθανόντων εν αποστρατεία στελεχών που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών
 • Εθνοφύλακες (αφορά σε προσωπικό εφεδρείας, το οποίο επανδρώνει τις Μονάδες Εθνοφυλακής)

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

Γενικά Δικαιολογητικά Οφειλέτη:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους
 • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους
 • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα
 • Έντυπο Ε9, εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία

 • Για μισθωτούς: τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών μηχανογραφημένη, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται εκτενώς τα επαγγελματικά στοιχεία, οι μικτές και καθαρές αποδοχές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, ο φόρος κ.λπ.
 • Για συνταξιούχους: τριμηνιαία/μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόφαση σύνταξης στις περιπτώσεις που είτε έχει υποβληθεί αίτηση για σύνταξη είτε λαμβάνεται αναπηρική σύνταξη.

Δικαιολογητικά Εγγυητή:

Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά με τον Οφειλέτη.

Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά από την Τράπεζα ανάλογα την περίπτωση.