Δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διευκόλυνση και έμπρακτη στήριξη των προσώπων που πλήττονται υπό τις συνθήκες αυτές αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων έως και την 31/12/2020, σε Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια, υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους υποβολής στην Τράπεζα αίτησης ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων (¨Μέτρο¨) σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας και τα προβλεπόμενα στη σχετική από 30/03/2020, ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30.3.2020).

Το ποσό των τόκων των αναβληθεισών δόσεων  και τυχόν εξόδων και αμοιβών θα κεφαλαιοποιηθούν στη λήξη του μέτρου αναστολής δόσεων. Τα λοιπά στοιχεία του δανείου σας δε θα αλλάξουν (υπολειπόμενη διάρκεια, επιτόκιο). Το ποσό των οφειλών που δεν θα καταβληθεί κατά την περίοδο αναστολής, θα επιμερισθεί στις επόμενες δόσεις.

Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών πελατών μας, παρέχουμε τη δυνατότητα αναστολής δόσεων έως και την 31/12/2020 σε ενήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια μέσω winbank.

Για τους πελάτες που δε διαθέτουν winbank και που δεν είναι εφικτή η εγγραφή στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή, προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής δόσεων, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών πελατών μας, παρέχουμε τη δυνατότητα αναστολής δόσεων έως και την 31/12/2020 σε ενήμερα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια μέσω winbank.

Για τους πελάτες που δε διαθέτουν winbank και που δεν είναι εφικτή η εγγραφή στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή, προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής δόσεων, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς..

Διαδικασία αίτησης μέσω winbank:

 • Μπείτε στην winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.
 • Στο κεντρικό μενού επιλέγετε "Δάνεια & Χορηγήσεις" και στη συνέχεια "Αίτηση ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων".
 • Δηλώστε ότι έχει υποβληθεί το αίτημά σας για την ένταξή σας στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης και ότι δεν έχετε δηλώσει στην οικεία πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την εναντίωσή σας στη διαβίβαση των στοιχείων εξατομίκευσης σας στην Τράπεζα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
 • Επιλέξτε το/τα δάνειο/α σας που επιθυμείτε να ενταχθεί/ούν στο μέτρο αναστολής.
 • Ενημερωθείτε και αποδεχθείτε τα χαρακτηριστικά υλοποίησης του μέτρου αναστολής.
 • Υποβάλλετε το αίτημά σας για την αναστολή καταβολής δόσεων έως και την 31/12/2020.

Διαδικασία αίτησης σε κατάστημα του Δικτύου:

 • Δηλώστε ότι έχει υποβληθεί το αίτημά σας για την ένταξή σας στο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης και ότι δεν έχετε δηλώσει στην οικεία πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την εναντίωσή σας στη διαβίβαση των στοιχείων εξατομίκευσής σας στην Τράπεζα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
 • Επιλέξτε το/α δάνειο/α που επιθυμείτε να ενταχθούν στο μέτρο αναστολής.
 • Υπογράψτε την αίτηση για την υλοποίηση αναστολής δόσεων έως και την 31/12/2020.

Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε κατάστημα θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά τo ΦΕΚ

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το μέτρο αναστολής δόσεων ενήμερων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων

1) Τι είναι το μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων;

Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους Πελάτες μας που πλήττονται οικονομικά από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID- 19), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα της από 30/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30.3.2020), παρέχουμε στους πελάτες μας που διατηρούν ενήμερα Στεγαστικά και Καταναλωτικά δάνεια και είναι δικαιούχοι της έκτακτης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής των δόσεων των εν λόγω δανείων, έως και την 31.12.2020.

Η δυνατότητα αναστολής δόσεων έως 31.12.2020 παρέχεται σε πελάτες που:

 • δεν έχουν υποβάλλει στο παρελθόν αντίστοιχο αίτημα ή
 • είχαν ενταχθεί στο μέτρο το οποίο κατά τη στιγμή της αίτησης έχει λήξει και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου, ώστε να ανασταλούν οι δόσεις που έπονται έως 31/12/2020 ή
 • έχουν ενεργό μέτρο αναστολής και επιθυμούν παράταση μέχρι 31/12/2020

Σε περίπτωση που η λήξη του δανείου είναι προγενέστερη της 31.12.2020, το μέτρο θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υλοποίησης του έως και μια δόση πριν την λήξη του δανείου.

2) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υποβάλω αίτημα για αναστολή δόσεων δανείου;

 • Θα πρέπει να είστε οφειλέτης ή συνοφειλέτης σε ενήμερο Στεγαστικό ή Καταναλωτικό Δάνειο.
 • Να έχετε υποβάλει δήλωση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχετε εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων εξατομίκευσης σας στην Τράπεζα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
 • Να έχετε υποβάλει δήλωση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την καταχώρηση αίτησης μέσω winbank, το αίτημα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής της δόσης για να είναι δυνατή η υλοποίησή του.

3) Πώς θα πληρώσω τις δόσεις για τις οποίες θα γίνει αναστολή πληρωμής;

Με την υλοποίηση της αναστολής δόσεων των Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων δε θα χρειαστεί να καταβάλλετε χρήματα, έως και την 31.12.2020

Οι τόκοι του δανείου σας, συμπεριλαμβανομένων λοιπών εξόδων και αμοιβών που θα προκύψουν κατά την περίοδο αναστολής, θα προστεθούν στο υπόλοιπο του δανείου σας, στη λήξη της διευκόλυνσης.

Η υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας δε μεταβάλλεται και το ποσό των οφειλών που δε θα καταβληθεί κατά την περίοδο αναστολής, θα επιμερισθεί στις επόμενες δόσεις

Για το ακριβές ποσό της επόμενης δόσης που θα κληθείτε να καταβάλλετε, θα ενημερωθείτε είτε μέσω statement, εφόσον ήδη λαμβάνατε για το εν λόγω δάνειο, είτε μέσω της winbank, είτε μέσω του καταστήματος εξυπηρέτησης.

4) Πού απευθύνομαι για να υποβάλλω αίτηση ένταξης στο μέτρο αναστολής δόσεων;

Εφόσον είστε δικαιούχος και επιθυμείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αναστολής που σας προσφέρουμε, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας για την αναστολή δόσεων του δανείου σας ηλεκτρονικά, μέσω της winbank web banking εδώ:

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx?rdt=LSUSPEND

Το αίτημα μέσω της winbank θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής της δόσης για να είναι δυνατή η υλοποίησή του. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της winbank και δεν είναι εφικτή η εγγραφή σας στην υπηρεσία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής του αιτήματός σας μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας.

5) Δεν είμαι συνδρομητής της winbank και θα ήθελα να εγγραφώ για να υποβάλω αίτηση αναστολής δόσεων χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτώ κατάστημα της Τράπεζας. Αν έχετε χρεωστική κάρτα και έχετε δηλώσει τo κινητό σας τηλέφωνο στην Τράπεζα, μπορείτε να εγγραφείτε στην winbank με τους εξής τρόπους:

 • να επιλέξετε online εγγραφή στην ιστοσελίδα της winbank και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
 • να καλέσετε στην υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 3288000

6) Μπορώ να κάνω αίτηση για αναστολή δόσεων από την εφαρμογή winbank mobile app ή από το phone banking;

Η αίτηση αναστολής δόσεων δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή winbank mobile app, ούτε από το phone banking. 

7) Μπορώ να βλέπω την εξέλιξη της αίτησης αναστολής δόσης που έχω κάνει;

Στην winbank μπορείτε να δείτε την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης, καθώς και τον αριθμό που έχει λάβει το αίτημά σας. Για την υλοποίηση της αίτησης, ανεξαρτήτως που την υποβάλλατε, δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της winbank ή μέσω καταστήματος της Τράπεζας, θα ενημερωθείτε μέσω sms στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στην τράπεζα, ή μέσω e-mail εφόσον έχετε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τράπεζα και μέσω ειδοποίησης στην winbank.

8) Είμαι οφειλέτης σε δάνειο και έχω κάνει αίτηση για την ένταξη του δανείου μου στο μέτρο αναστολής δόσεων. Ο συνοφειλέτης του δανείου μπορεί και αυτός να κάνει αίτηση, δεδομένου ότι και εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις;

Για κάθε δάνειο γίνεται μία αίτηση. Εφόσον και οι δύο συμβαλλόμενοι στο δάνειο πληροίτε τις προϋποθέσεις ένταξης, θα κάνει ένας εκ των δύο την αίτηση για την αναστολή.

9) Στο δάνειό μου ο συνοφειλέτης δεν είναι δικαιούχος των μέτρων στήριξης, θα μπορέσω να υποβάλλω αίτημα ένταξης στο μέτρο αναστολής στην Τράπεζα;

Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι συνοφειλέτες να είναι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης για να υποβληθεί αίτηση αναστολής δόσεων, αρκεί ένας εκ των οφειλετών, συνοφειλετών να είναι δικαιούχος. Διευκρινίζουμε ότι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναστολής δόσεων οι εγγυητές.

10) Ο σύζυγός μου ο οποίος δεν συμβάλλεται στο δάνειο μου έχει λάβει τη σχετική έγκριση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Εγώ που δεν είμαι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης μπορώ να υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο μέτρο αναστολής δόσεων;

Στο μέτρο αναστολής δόσεων μπορούν να ενταχθούν μόνο οι οφειλέτες/συνοφειλέτες ενήμερων Στεγαστικών ή Καταναλωτικών δανείων, εφόσον είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης έχουν υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων εξατομίκευσης στην Τράπεζα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της από 30.3.2020 ΠΝΠ

11) Αν το δάνειό μου παρουσιάζει καθυστέρηση έστω και λίγων ημερών, μπορώ να κάνω αίτηση αναστολής δόσης;

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τα μέτρα στήριξης στα οποία μπορεί να ενταχθεί το δάνειό σας μέσω του τηλεφώνου 210-9294070 ή του καταστήματος εξυπηρέτησής σας.

12) Έχει ήδη υλοποιηθεί αναστολή δόσεων στα δάνειά μου, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Μπορώ να ακυρώσω την αναστολή;

Μπορείτε, με επίσκεψή σας σε κατάστημα της τράπεζας. Ισχύει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

13) Αυτό που θα με διευκόλυνε εκτός από την αναστολή δόσεων έως 31.12.2020, θα ήταν να ανασταλούν οι δόσεις περισσότερων μηνών και μια παράταση στη διάρκεια του δανείου. Πώς μπορώ να το αιτηθώ; 

Το μέτρο αναστολής δόσεων αφορά το διάστημα έως την 31.12.2020. Για ο,τιδήποτε άλλο επιπλέον, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω του τηλεφώνου 210-9294070 ή/στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

14) Θα επιβαρυνθώ με έξοδα για την υποβολή αίτησης ένταξης στα μέτρα αναστολής δόσεων του δανείου μου;

Τα αιτήματα για την αναστολή δόσεων είναι ανέξοδα ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα υποβάλλετε το αίτημά σας, δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της winbank ή μέσω καταστήματος της Τράπεζας.

15) Σήμερα πρέπει να πληρωθεί η δόση μου. Μπορώ να κάνω αίτηση σήμερα και να μην την πληρώσω;

Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση μπορεί να γίνει σε κατάστημα τράπεζας. Σημειώνεται ότι ειδικά για την καταχώρηση αίτησης μέσω winbank, το αίτημα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής της δόσης για να είναι δυνατή η υλοποίησή του.

16) Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσω στο κατάστημα για να υποβάλω αίτημα για αναστολή δόσεων δανείου?

Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό. Για την ταυτοποίησή σας θα πρέπει να προσκομίσετε Αστυνομική Ταυτότητα ή/ Διαβατήριο σε ισχύ.

17) Έχω ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων δανείου και επιθυμώ παράταση έως 31.12.2020. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα, μέσω της winbank web banking ή/ μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας.

18) Το πρόγραμμα αναστολής δόσεων στο οποίο είχα ενταχθεί έχει λήξει. Μπορώ να υποβάλλω νέο αίτημα για αναστολή των δόσεων έως 31.12.2020;

Μπορείτε να υποβάλλετε νέο αίτημα για την αναστολή των δόσεων έως 31.12.2020, μέσω της winbank web banking ή/ μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας.

19) Έχω δύο δάνεια στην Τράπεζα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναστολής πληρωμής δόσεων. Μπορώ να αιτηθώ παράταση έως 31.12.2020 μόνο για το ένα δάνειο;

Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε αίτηση παράτασης για όλα τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο αρχικό πρόγραμμα αναστολής. Μπορείτε να επιλέξετε και μέρος αυτών.

20) Έχει ήδη υλοποιηθεί η παράταση αναστολής δόσεων στα δάνειά μου, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Μπορώ να ακυρώσω την παράταση αναστολής δόσεων;

Μπορείτε, με επίσκεψή σας σε κατάστημα της τράπεζας. Ισχύει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.