Παρακαλούμε για την ακριβή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων σας προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία και η αντίστοιχη απάντηση του θέματός σας.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διαχείρισης του παραπόνου σας, οποιαδήποτε ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, διεύθυνση αλληλογραφίας ), όπως αυτά τηρούνται στο σύστημα της Τράπεζας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Στην περίπτωση μη συνεργασίας σας με την Τράπεζα, οποιαδήποτε ενημέρωση, στο πλαίσιο διαχείρισης της υπόθεσής σας, θα πραγματοποιηθεί στα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά δηλωθούν στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας φόρμας.

Το παράπονο αφορά :

Παρακαλούμε συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Επωνυμία της Επιχείρησης σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Συνεργάζεστε με την Τράπεζα Πειραιώς;

Στοιχεία Ταυτοποίησης

*Υποχρεωτικά πεδία

Διεύθυνση Κατοικίας

Διεύθυνση Έδρας

Έχετε επικοινωνήσει με Κατάστημα ή Εσωτερική Υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς για το συγκεκριμένο θέμα;

Στοιχεία καταστήματος ή υπηρεσίας που απευθυνθήκατε *

/
/
/
/
/
/
Για το ίδιο θέμα επικοινώνησα επίσης
*Υποχρεωτικά πεδία
** Αποδεκτοί τύποι αρχείων:tif, doc, docx, pdf (έως 3 MB)

Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να σας απαντήσουμε;

*Υποχρεωτικά πεδία Άλλη διεύθυνση επικοινωνίας
Στο πλαίσιο διαχείρισης και απάντησης του παραπόνου σας, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σας στα ήδη δηλωμένα από εσάς και καταχωρημένα στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, διεύθυνση αλληλογραφίας), επιλέγοντας το πιο πρόσφορο μέσο. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
*Υποχρεωτικά πεδία Άλλο email
Στο πλαίσιο διαχείρισης και απάντησης του παραπόνου σας, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σας στα ήδη δηλωμένα από εσάς και καταχωρημένα στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, διεύθυνση αλληλογραφίας), επιλέγοντας το πιο πρόσφορο μέσο. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλετε με την παρούσα ή τα οποία έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα με σκοπό τη διαχείριση του παραπόνου σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Τρόπος Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο διαχείρισης και απάντησης του παραπόνου σας, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σας στα ήδη δηλωμένα από εσάς και καταχωρημένα στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, διεύθυνση αλληλογραφίας), επιλέγοντας το πιο πρόσφορο μέσο. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
Μεταβολή στοιχείων> Επιβεβαίωση
Στο πλαίσιο διαχείρισης και απάντησης του παραπόνου σας, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σας στα ήδη δηλωμένα από εσάς και καταχωρημένα στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email, διεύθυνση αλληλογραφίας), επιλέγοντας το πιο πρόσφορο μέσο. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Περιγραφή Θέματος

/
/
/
/
/
/
Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code