Παρακαλούμε για την ακριβή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων σας προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία και η αντίστοιχη απάντηση του θέματός σας

Το παράπονο αφορά :

Παρακαλούμε συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Επωνυμία της Επιχείρησης σας *

*Υποχρεωτικά πεδία

Συνεργάζεστε με την Τράπεζα Πειραιώς;

Στοιχεία Ταυτοποίησης

*Υποχρεωτικά πεδία

Διεύθυνση Κατοικίας

Διεύθυνση Έδρας

Έχετε επικοινωνήσει με Κατάστημα ή Εσωτερική Υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς για το συγκεκριμένο θέμα;

Στοιχεία καταστήματος ή υπηρεσίας που απευθυνθήκατε *

/
/
/
/
/
/
Για το ίδιο θέμα επικοινώνησα επίσης
*Υποχρεωτικά πεδία
** Αποδεκτοί τύποι αρχείων:tif, doc, docx, pdf (έως 1 MB)

Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να σας απαντήσουμε;

*Υποχρεωτικά πεδία Άλλη διεύθυνση επικοινωνίας
Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, στην ήδη δηλωμένη από εσάς και καταχωρημένη στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
*Υποχρεωτικά πεδία Άλλο email
Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρημένη στο σύστημα της Τράπεζας η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας (e-mail). Σε διαφορετική περίπτωση, η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, στην ήδη δηλωμένη από εσάς και καταχωρημένη στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλετε με την παρούσα ή τα οποία έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα με σκοπό τη διαχείριση του παραπόνου σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στοιχεία Ταυτοποίησης

Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Τρόπος Επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει ήδη καταχωρημένη στο σύστημα της Τράπεζας η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας (e-mail). Σε διαφορετική περίπτωση, η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, στην ήδη δηλωμένη από εσάς και καταχωρημένη στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
Μεταβολή στοιχείων> Επιβεβαίωση
Σας ενημερώνουμε ότι η απάντηση της Τράπεζας θα σας αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου, στην ήδη δηλωμένη από εσάς και καταχωρημένη στα αρχεία / συστήματα της Τράπεζας, διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Προκειμένου να καταχωρήσετε / μεταβάλετε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας σας, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα εξυπηρέτησής σας. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς σας απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απαντήσουμε επί του θέματος που μας υποβάλλετε με την παρούσα.
Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση

Περιγραφή Θέματος

/
/
/
/
/
/
Μεταβολή στοιχείων Επιβεβαίωση
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code