Αναπτύσσω την τουριστική μου επιχείρηση

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που είναι κατάλληλες για τα σχέδια ανάπτυξης και εξέλιξης της τουριστικής σας επιχείρησης και σας δίνουμε πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας για τη χρηματοδότησή τους.  • Xρηματοδοτικά εργαλεία με ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής τους και προνομιακή τιμολόγηση δαπανών εξέτασης αιτήματος χρηματοδότησης
  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, με έκπτωση 20%
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
Το νέο ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° είναι διαθέσιμο σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° καθώς και ειδικές τιμολογήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, δύναται να αναθεωρούνται κάθε 01/04 και 01/10 του εκάστοτε έτους.