Απόκτηση εταιρικής προπληρωμένης κάρτας Business Prepaid

Οδηγίες απόκτησης της προπληρωμένης κάρτας Πειραιώς Business PrepaidΠροϋποθέσεις χορήγησης

Το Νομικό Πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσει τη νέα κάρτα θα πρέπει να έχει ορίσει στη νομιμοποίηση, τον/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους της επιχείρησης ως εξής:

 1.  είτε με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε winbank web banking 

 2.  είτε με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης σε winbank web banking όπου πρέπει να αναφέρεται ρητά το δικαίωμα πρόσβασης σε όλο το menu       της νέας κάρτας (έκδοση και διαχείριση).

Εάν το Νομικό Πρόσωπο είναι πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, μέσα από τις υπηρεσίες winbank:

- με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρεσίες winbank ή με περιορισμένα δικαιώματα για έκδοση/διαχείριση της κάρτας, μπορεί να την αποκτήσετε άμεσα μέσω:


Συνδεθείτε >ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Έκδοση Κάρτας Πειραιώς Business Prepaid


- με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στις υπηρεσίες winbank και χωρίς αναφορά για δικαίωμα έκδοσης/διαχείρισης της νέας κάρτας στη νομιμοποίηση, επισκεπτόμενος κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να την αποκτήσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών:

Συνδεθείτε > ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Έκδοση Κάρτας Πειραιώς Business Prepaid

Η εταιρική προπληρωμένη κάρτα σας Πειραιώς Business Prepaid εκδίδεται εκείνη τη στιγμή. Σας γνωστοποιούμε τον αριθμό της και τον κωδικό επαλήθευσης CVC2 της, που θα χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μπορείτε να τη φορτίσετε από το λογαριασμό σας στην Τράπεζα Πειραιώς και να τη χρησιμοποιήσετε.


Εάν το Νομικό Πρόσωπο δεν είναι πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς, πρέπει πρώτα να ανοίξετε λογαριασμό:

  • Σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Στη συνέχεια παραλαμβάνετε τους κωδικούς εισόδου σας στην υπηρεσία winbank web banking.

  • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης με πλήρη δικαιώματα (1.) λαμβάνει τους προσωπικούς κωδικούς winbank επί τόπου από το κατάστημα.
  • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα (2.) λαμβάνει τους προσωπικούς κωδικούς winbank εντός 3 εργάσιμων ημερών από το κατάστημα
Από αυτή την υπηρεσία εκδίδεται την προπληρωμένη κάρτα σας Πειραιώς Business Prepaid. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μπορείτε να τη φορτίσετε από το λογαριασμό σας στην Τράπεζα Πειραιώς και να τη χρησιμοποιήσετε.