Πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τις Επιχειρήσεις


Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα που τις βοηθούν στην εξασφάλιση, διεύρυνση και βελτίωση της διάθεσης και της εξαγωγής του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.

Οφέλη για τις Επιχειρήσεις 

  • Εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα, με τη χορήγηση από την Τράπεζα κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, για να εξακολουθήσουν να απορροφούν καλής ποιότητας πρώτη ύλη και να συνεχίσουν ή και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει με ακρίβεια την πληρωμή της παραγωγής που χρειάζονται.

  • Με τον τρόπο αυτό, απελευθερώνουν τυχόν δική τους ρευστότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε άλλες ανάγκες τους, όπως η εξυπηρέτηση των δανείων τους, η χρηματοδότηση επενδυτικών τους σχεδίων κ.λπ.

  • Υποβοηθείται η δυνατότητά τους για καλύτερο εν γένει ταμειακό προγραμματισμό και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Εισπράξεις μέσω συσκευών EFT/POS

Σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα, δημιουργείται με ευθύνη της Τράπεζας ένα ευρύ δίκτυο με συσκευές υποδοχής (POS), στις οποίες θα μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν την κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες αποδέχονται συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης με τις συγκεκριμένες κάρτες. Η τοποθέτηση συσκευών POS της Τράπεζας Πειραιώς στα φυσικά σημεία πώλησης προσφέρει πλεονεκτήματα:

  • Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στην επιχείρησή από την Τράπεζα Πειραιώς

  • Οι συναλλαγές των πελατών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ταχύτητα
  • Εξυπηρετώντας όλους τους πελάτες που επιθυμούν να πληρώνουν με την κάρτα τους, επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης