"Πειραιώς Αποδοχών” δικαιούχων ΥΠ.ΕΘ.Α.

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ *
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
έως 3.000€
άνω των 3.000,01€
3,00%
0,01%
 • Απόδοση τόκων κάθε εξάμηνο (30/6 & 31/12)
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Δωρεάν πρώτη έκδοση χρεωστικής κάρτας Πειραιώς Visa/MasterCard Debit
 • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου εφόσον o μισθός/σύνταξη πιστώνεται στην Τρ. Πειραιώς
 • Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών
 • Δωρεάν έξοδα επεξεργασίας επιταγών έκδοσης πελατών
 • Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Ενημέρωση μέσω τριμηνιαίου ηλεκτρονικού αντιγράφου κίνησης λογαριασμού

* Τα παραπάνω επιτόκια & χαρακτηριστικά ισχύουν από 13/04/2023 και παρέχονται αποκλειστικά για το διάστημα ισχύος του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας και ΥΠΕΘΑ.

Δικαιούχοι

Ο λογαριασμός “Πειραιώς Αποδοχών” δικαιούχων ΥΠ.ΕΘ.Α. προσφέρεται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων [Μόνιμοι Αξιωματικοί – Υπαξιωματικοί, Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)].
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό (Μόνιμοι και Συμβασιούχοι Υπάλληλοι) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ και που εκάστοτε γνωστοποιούνται στην Τράπεζα.
 • Απόστρατοι Αξιωματικοί – Υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι μόνιμοι ή επί συμβάσει πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του είναι οι ακόλουθες:

 • Ο δικαιούχος των ανωτέρω κατηγοριών να είναι ο α΄ δικαιούχος του λογαριασμού
 • Στον λογαριασμό να πιστώνεται η μισθοδοσία ή η κύρια σύνταξή του δικαιούχου από φορέα του ΥΠΕΘΑ
 • Ο δικαιούχος να αιτηθεί στην Τράπεζα τη χορήγηση του προνομιακού επιτοκίου προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου