Λογαριασμός “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων - Συνεργασία ΥΠΕΘΑ” *

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ **
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
έως 3.000
άνω των 3.000
3,00%
1,00%
 • Απόδοση τόκων κάθε μήνα
 • Φορολόγηση τόκων: σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος (σήμερα 15%)
 • Δωρεάν πρώτη έκδοση χρεωστικής κάρτας Πειραιώς Visa/MasterCard Debit
 • Δωρεάν πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας/διαδικτύου
 • Δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών
 • Δωρεάν έξοδα επεξεργασίας επιταγών έκδοσης πελατών
 • Δυνατότητα χορήγησης ορίου υπερανάληψης
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Ενημέρωση μέσω τριμηνιαίου ηλεκτρονικού αντιγράφου κίνησης λογαριασμού

** Το προνομιακό επιτόκιο παρέχεται αποκλειστικά για το διάστημα που το συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας και ΥΠΕΘΑ είναι σε ισχύ.

Δικαιούχοι

*Ο λογαριασμός “Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων – Συνεργασία ΥΠΕΘΑ” προσφέρεται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγεται σε ένα εκ των τεσσάρων Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Απόστρατοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι (μόνιμοι ή επί συμβάσει) πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτησή του είναι οι ακόλουθες:

 • Ο δικαιούχος των ανωτέρω κατηγοριών να είναι ο α΄ δικαιούχος του λογαριασμού
 • Στον λογαριασμό να πιστώνεται η μισθοδοσία ή η κύρια σύνταξή του δικαιούχου από φορέα του ΥΠΕΘΑ
 • Ο δικαιούχος να αιτηθεί στην Τράπεζα τη χορήγηση του προνομιακού επιτοκίου

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα. .

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου