Περιγραφή Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας


Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, συνιστά μια σύγχρονη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Τράπεζας για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής. Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως συντονιστής και χρηματοδότης.

Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

  • Στηρίζει την παραγωγική προσπάθεια, εξασφαλίζοντας στους Έλληνες παραγωγούς την αναγκαία ρευστότητα, ώστε, όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά μέσα από καλύτερο προγραμματισμό των απαιτούμενων εισροών τους, να επιτύχουν καλύτερες τιμές, βελτίωση των όρων παραγωγής και τελικά καλύτερη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν.
  • Εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη πρώτη ύλη, ούτως ώστε να προγραμματίσουν τις πληρωμές τους και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και να είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων στις οποίες έχουν προχωρήσει.
  • Δημιουργεί, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών, μια συναλλακτική κίνηση σε ότι αφορά την αλυσίδα των αγροτικών εισροών (αγροτικά εφόδια, μηχανήματα - μικροεργαλεία, ζωικό κεφάλαιο - ενέργεια), η οποία θα δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας, λόγω του άμεσου της πληρωμής όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των προϊόντων.

Ο Ρόλος της Τράπεζας

Η Τράπεζα συνάπτει δανειακή σχέση σε δύο επίπεδα:

  • Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραληφθείσας πρώτης ύλης από τους παραγωγούς
  • Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή. Χορηγείται πίστωση για αναλήψεις-αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας
  • Υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις αγροεφοδίων- γεωπόνων και πρατήριων καυσίμων για την τοποθέτηση POS για αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Μια επιτυχημένη Διεθνής Εμπειρία

Η Συμβολαιακή Γεωργία & Κτηνοτροφία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα στις βιομηχανικές χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως σε ότι αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία λαχανικών & φρούτων.

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα επεκτάθηκε στην εκτροφή πουλερικών κι αργότερα στην εκτροφή χοίρων.

Στην Βραζιλία, 75% της παραγωγής πουλερικών είναι με συμβόλαια, ενώ στο Βιετνάμ 90% της παραγωγής γαλακτοκομικών τελούν από το ίδιο καθεστώς. Τα ποσοστά της παραγωγής με συμβόλαια επίσης είναι ακόμη υψηλότερα όταν πρόκειται για εξαγώγιμα αγαθά όπως το κακάο, ο καφές, τα κάσιους, τα φρούτα και λαχανικά. Το ίδιο ισχύει και για βασικά διατροφικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το ρύζι. Στο Βιετνάμ το 40% της παραγωγής ρυζιού καλλιεργείται υπό καθεστώς συμβάσεων με εταιρείες.