Κεφάλαιο Κίνησης - Χρηματοδότηση

Δάνειο κεφαλαίου εργασίας, εφάπαξ εκταμίευση & σταθερό σχέδιο αποπληρωμής.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 3 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €15.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 3 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €15.000
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας