Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες

Επωφεληθείτε από τους προνομιακούς όρους του προγράμματος για να αποκτήσετε κάποιο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσετε πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή δεξιοτήτων, να μάθετε κάποιο χόμπι ή να καλύψετε έξοδα αγοράς εξοπλισμού πρώτης εγκατάστασης, ενοικίου κτλ.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
11,85%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €50.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
11,85%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 120 μήνες
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €1.000

μέχρι €50.000

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης