Δάνειο Επιχειρείν Στέγης και εξοπλισμού

Μακροπρόθεσμο δάνειο για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 10 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ανάλογα με το ύψος της επένδυσης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 10 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ανάλογα με το ύψος της επένδυσης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας