Επιχειρείν Στέγης και εξοπλισμού

Μακροπρόθεσμο δάνειο για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 10 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ανάλογα με το ύψος της επένδυσης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
με βάση το BEX
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 10 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ανάλογα με το ύψος της επένδυσης
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Επισκευές ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας