Πειραιώς Real Estate

Διαθέτοντας την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό η Πειραιώς Real Estate θέτει στη διάθεσή των πελατών Personal Banking ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για:

  • τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά ακινήτων
  • την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας
  • την διατήρηση και αναβάθμιση της αξίας της ακίνητης περιουσίας σας
  • διαπραγματεύσεις αγοραπωλησιών και μισθώσεων
  • τακτική ενημέρωση μέσω ερευνών και αναλύσεων της αγοράς ακινήτου