Υπηρεσία Τακτικής Παρακολούθησης

Με την υπηρεσία Τακτικής Παρακολούθησης παρακολουθούμε τακτικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο και τα οικονομικά σας, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές διαφοροποιούνται διαρκώς, όπως και οι ανάγκες και οι στόχοι σας. Όπου χρειάζεται, σας προτείνουμε κατάλληλες προσαρμογές. Με αυτή τη μέθοδο, επιβεβαιώνουμε ότι οι επιλογές σας είναι ευθυγραμμισμένες τόσο με τις εκάστοτε συνθήκες, όσο και με τις ανάγκες σας, και ότι είστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων σας.Τακτική παρακολούθηση

Ο Προσωπικός Συνεργάτης σας:

 • Προγραμματίζει συναντήσεις μαζί σας.

 • Αποτυπώνει τη σύνθεση και την πορεία του συνολικού χαρτοφυλακίου σας με τη χρήση μιας εύχρηστης εφαρμογής και ενός ειδικού βιβλιαρίου.

 • Σας ενημερώνει για τις οικονομικές εξελίξεις που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας και διαμορφώνουν την αξία του.

 • Εντοπίζει τυχόν μεταβολές στους στόχους, τις ανάγκες ή τις υποχρεώσεις σας.

 • Σημειώνει τις ενέργειες που πραγματοποιήσατε και καταγράφει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνάντησή σας.

 • Προγραμματίζει μαζί σας την επόμενη συνάντησή σας.Συνολικό χαρτοφυλάκιο

Παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε για όλες τις πτυχές του χαρτοφυλακίου σας:

 • Καταθέσεις και άλλα ρευστά διαθέσιμα.

 • Επενδυτικά προϊόντα.

 • Δάνεια και κάρτες.

 • Ακίνητη περιουσία.

 • Άλλα προϊόντα.Επικαιροποίηση οικονομικών στόχων

Μέσα από αυτή τη στενή συνεργασία, επικαιροποιούμε τις ανάγκες και τους οικονομικούς στόχους, όταν διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι:

 • Είστε σε θέση να αναδιαρθρώνετε έγκαιρα το χαρτοφυλάκιό σας, αξιοποιώντας τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

 • Οι επιλογές σας είναι συμβατές με το προφίλ και το χρηματοοικονομικό πλάνο σας.