Οργάνωση των Οικονομικών σας

Η υπηρεσία Οργάνωση των Οικονομικών σας μας βοηθά να εντοπίσουμε τους οικονομικούς στόχους σας, προσωπικούς και οικογενειακούς, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους με ένα Check-Up των οικονομικών σας. Σας επισημαίνουμε σημεία που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ιεραρχούμε τις προτεραιότητες και τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε κατάλληλες λύσεις.Οικονομικό check-up

Το check-up που κάνετε με τον Προσωπικό Συνεργάτη σας εξετάζει & οργανώνει τις βασικές ενότητες των οικονομικών σας:

  • Οικονομικοί στόχοι και προγραμματισμός για την επίτευξή τους

  • Καταθέσεις και ρευστά διαθέσιμα

  • Δάνεια και τραπεζικές συναλλαγές


  • Ασφάλιση και προστασίαΟργάνωση οικονομικών

Αναλύουμε τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των οικονομικών σας. Εξετάζουμε κατά πόσο οι μέχρι τώρα επιλογές σας είναι συμβατές με τους οικονομικούς στόχους σας. Σας επισημάνουμε σημεία που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Με βάση τη συνολική εικόνα των οικονομικών σας, σας προτείνουμε κατάλληλες λύσεις, ανάλογα με το προφίλ και τις προτεραιότητές σας.

Πώς θα εξυπηρετηθείτε

Τη διαδικασία οργάνωσης των οικονομικών σας, αναλαμβάνει ο Προσωπικός Συνεργάτης σας:


 1.
  Προγραμματίζει μαζί σας μια συνάντηση, περίπου 20 λεπτών.


 2.   Διενεργεί το οικονομικό check-up σας και καταγράφει τα δεδομένα του προφίλ σας σε μια ειδική φόρμα. Στο τέλος της συνάντησης        σας δίνει αντίγραφο της φόρμας αυτής.


 3.   Αφού μελετήσει αυτά τα δεδομένα, σας αναλύει την οικονομική κατάστασή σας. Σας προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, ανάλογα με τις        προτεραιότητες και τις ανάγκες σας και αντιμετωπίζει νέα ζητήματα, που προκύπτουν στην πορεία της συνεργασίας σας.


 4.   Σχεδιάζει μαζί σας τα επόμενα βήματά σας.