Ειδικές Υπηρεσίες e-business


Η Τράπεζα Πειραιώς είναι κορυφαία τράπεζα στην παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών ειδικών υπηρεσιών e-Business για επιχειρήσεις, εμπόρους, καθώς και οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας στο πελατολόγιό της χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς από κάθε κλάδο δραστηριότητας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας, σχεδιάζουν και υλοποιούν υπηρεσίες tailor made, εξασφαλίζοντας για την επιχείρηση τη μέγιστη απόδοση οφέλους των ειδικών υπηρεσιών e-Business σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της.

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Ιανουάριο του 2000. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των στελεχών της σε ειδικές υπηρεσίες e-Business, οι καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογικά λύσεις που προσφέρει στην αγορά, καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη έχει μια σύγχρονη επιχείρηση αναφορικά με:

  • το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-business)

  • τις ηλεκτρονικές πληρωμές και εισπράξεις

  • τα κυκλώματα αυτοματοποίησης πληρωμών μεταξύ δικτύων συνεργατών

  • την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων

  • την χρήση προπληρωμένων καρτών

  • την εγκατάσταση εξελιγμένων μηχανημάτων αυτόματων πληρωμών

  • Την υποστήριξη διαδικασιών στις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς έχει μια προστιθέμενη αξία

Η Τράπεζα εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα ασφαλείας που διέπουν την παγκόσμια αγορά του e-business. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει εξασφαλίζουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις όπως:

  • αύξηση των καναλιών εξυπηρέτησης και κατ’ επέκταση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών τους

  • μείωση του κόστους λειτουργίας τους

  • διεύρυνση της βάσης των δυνητικών πελατών τους