Μαζικές Χρεώσεις Καρτών μέσω Αρχείου (Batch Files)

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποστολής αρχείου μαζικών συναλλαγών (Batch File) με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες.

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Οι λύσεις αποστολής αρχείου μαζικών συναλλαγών (Batch File) καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες επιχειρήσεων που χρεώνουν σε τακτική βάση τους πελάτες τους. Έτσι συμβάλλουν σημαντικά στη διευκόλυνση των πελατών, αλλά και στην εμπρόθεσμη και ταχύτερη είσπραξη των οφειλών. Προσφέρονται για ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους τηλεπικοινωνιακών ή άλλων υπηρεσιών.

Ασφάλεια

Η αποστολή αρχείου μαζικών συναλλαγών (Batch File) γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Παρέχονται πλήρως αυτοματοποιημένοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της επιχείρησής σας.