Λύσεις e-government και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το κράτος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει σήμερα μια σειρά εξειδικευμένων λύσεων e-government που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικέςυπηρεσίεςπληρωμών απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Αναδεικνύοντας το διαδίκτυο ως πλατφόρμα διαφάνειας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια διοίκηση και διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για το σχεδιασμό νέων λύσεων e-government είτε για την ολοκλήρωση ήδη διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.