Η νέα υπηρεσία Εμπορικό Έμβασμα η οποία παρέχεται μέσω winbank web banking, σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας στο εξωτερικό.
Άμεση πίστωση και διαθεσιμότητα των χρημάτων στον δικαιούχο, σε τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα.

Έμβασμα No Borders για αυθημερόν μεταφορά κεφαλαίων σε Βουλγαρία και Ουκρανία στις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς.

Εμβασμα μέσω winbank web banking της Τράπεζας Πειραιώς για μεταφορά κεφαλαίων επιχειρήσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα παντού στον κόσμο με χαμηλά έξοδα και ασφάλεια.