Αντίγραφο Κίνησης Λογαριασμού - SWIFT MT940

Η υπηρεσία Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού μέσω ΜΤ940 (Customer Statement - SWIFT MT940) παρέχει πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασμού σας που τηρείτε στην Τράπεζα Πειραιώς, σε τρίτη τράπεζα ή σε εταιρεία που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο του SWIFT. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Standardised Corporate Environment του Swift (SCORE) προκειμένου να έχει τη δυνατότητα αποστολής Swift μηνυμάτων ΜΤ940 απ’ ευθείας σε Swift BIC του πελάτη και όχι μόνο σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.


Ο πελάτης ορίζει:

  • Τους λογαριασμούς του για τους οποίους εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να αποστέλλει μήνυμα σχετικά με τις κινήσεις και το υπόλοιπό τους
  • Τον παραλήπτη του μηνύματος

Το μήνυμα αποστέλλεται κατ’ επιλογή του πελάτη, είτε:

  • Καθημερινά
  • Όποτε σημειώνεται κίνηση του λογαριασμού

Πού απευθύνεται

Η υπηρεσία Αποστολή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού μέσω ΜΤ940 (Customer Statement - SWIFT MT940) απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες ή Ομίλους εταιρειών που επιθυμούν να ελέγχουν οι ίδιες -σε περίπτωση που συμμετέχουν στο SCORE- ή θέλουν να ενημερώνεται μία τρίτη τράπεζα με την οποία συνεργάζονται, για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών που τηρούν οι ίδιες ή οι θυγατρικές τους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πλεονεκτήματα

Τα οφέλη της υπηρεσίας Customer Statement - SWIFT MT940 είναι πολλαπλά καθώς εξασφαλίζει για τον πελάτη:

  • Την παρακολούθηση της κίνησης και του υπόλοιπου του λογαριασμού του

  • Τη δυνατότητα παρακολούθησης των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών του πελάτη από τρίτο (τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων)

  • Τον έλεγχο κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των θυγατρικών εταιρειών του

  • Την ανάλυση για κάθε κίνηση του λογαριασμού, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στοιχεία κατά τη συναλλαγή

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία Customer Statement - SWIFT MT940, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 328 8000